Friday, April 10, 2015

Đại Hội 3 Quan SátBTC/ĐH3QS
Kính Báo Số 5 Tháng 4/2015

Khóa Sổ & Trả Dinner Tickets & Bốc Thăm Chỗ Ngồi

Kính thưa quý Niên trưởng, quý KQ và quý Thân hữu

Vì giới hạn sức chứa của Nhà hàng Saefood Restaurant – Westminster là 750 chỗ ngồi, mà số ghi danh tham dự đã tròm trèm giới hạn trên nên BTC chúng tôi trân trọng kính báo:

1- Khóa sổ ghi danh tham dự đối với quý thân hữu, và quý Hội bạn. Chúng tôi lấy làm đáng tiếc về kính báo nầy! Tuy nhiên BTC vẫn nhận ghi danh quý KQ thuộc Ngành Quân Sát và quý KQ liên quan, vì lý do nầy nọ mà chậm trễ,

2- Đối với các KQ đã ghi danh tham dự, xin vui lòng trả chi phí Dinner Tickets trước ngày 06 tháng 5/2015 là hạn cuối để giúp BTC tiện báo cho nhà hàng biết tổng số người tham dự, cũng như để tiện xếp chỗ ngồi cho quý vị,

3- Mời đại diện 9 Phi Đoàn bốc thăm chọn chỗ ngồi cho Phi Đoàn mình, được tổ chức vào lúc 10:30AM – 12:00AM, ngày Chủ nhật 10/05/2015 tại

10200 Bolsa Ave, Spc #112
Westminster, CA 92683
714-262-6272

Mong quý KQ trách nhiệm các Phi Đoàn giúp thực hiện việc bốc thăm nầy.

4- Sau thời gian ấn định trên mà BTC không nhận được ngân phiếu từ quý KQ đã ghi danh, chúng tôi dành quyền nhường chỗ của quý vị cho quý KQ ghi danh sau nhưng trả ngay dinner tickets.

5- Để giữ được trật tự, thanh lịch và tránh lộn xộn khi vào Đại Hội, chúng tôi sẽ không bán vé vào cửa. Rất mong nhận được sự thông cảm và hỉ xã của quý vị về sự bất như ý nầy.

Trân trọng Kính Báo,

Thay mặt BTC

KQ Võ Ý

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.