Monday, March 12, 2018

Hội Ngộ 50 năm Liên Khóa 68 SQTB 5-6 tháng 5 năm 2018 Nam California U.S.A.1 comment:

Nu Pham said...

Tôi K3/68 , thê mà không tham du duoc. Tiêc qúa.