Friday, August 7, 2015

KQ TPB Đại Úy Trương Công Tấn

Kính báo cáo Quý Huynh-Đệ Ân-Nhân,
Tất cả 106 Mạnh-thường-Quân gởi về tôi để ủng hộ KQ Trương-công-Tấn, chỉ trong vòng 6 ngày được một số TIỀN quá lớn, NT Nguyễn-hồng-Tuyền  ra lịnh tôi phải khoá sổ ngay trước ngày qui định, nên còn rất nhiều anh em chưa kịp giúp Tấn. Quả là : Tình Đồng-Đội của Không-Quân chúng ta rộng lớn như không gian, mênh mông như biển cả. Một lần nữa, xin THẦNH THẬT TRI ƠN Quý Huynh-Đệ, Quý Chiến-Hữu, Quý Thân-Hữu đã nhiệt tình giúp gia đình Trương-công-Tấn, một chiến hữu chịu trăm cay ngàn đắng, muôn vạn lần bất hạnh hơn chúng ta.
Còn một số chi phiếu anh em gởi về chưa đến, trong đó có 2 chi-phiếu của 2 huynh-đệ : Trần-Ngọc PĐ 219 và Nguyễn-văn-Quí PĐ 225, tôi bị trở ngại trong việc deposit ( lỗi tại tôi ) và đã hoàn lại 2 anh đó để xin gởi tôi check khác.
Tổng số anh em giúp : $5,585.00, gởi về 2 lần trước được $ 3,800.00, còn lại $1,785.00, vợ tôi thêm vào cho chẳn $1,800.00 và ủng hộ tất cả cước phí gởi để Tấn nhận đủ số tiền : $ 5,600.00.
Ngoài ra Tấn còn nhận trực tiếp của 4 KQ : Nguyễn-văn-Hưởng $200, Phạm-hy-Oánh $50, Lê mạnh Hùng $50, Thái-văn-Hợp $50. Tổng cộng Tấn đã nhận được $5,950.00.

Phi-vụ hoàn thành.
Trân trọng cám ơn tất cả Quý MTQ
Thân kính chào Quý Huynh-Đệ,
TQ: Thần-Ưng Lê-văn-Sùng PĐ 116.

Anh Trương Công Tấn + anh Châu đức Tánh ( Bạn cùng khóa 66A )


Kính Quý Huynh-Đệ,
Tôi hân hạnh được Niên-Trưởng Nguyễn-hồng-Tuyền giao trách nhiệm làm Thủ-Quỹ, mở cuộc lạc quyên giúp gia đình TPB KQ Trương-công-Tấn, PĐ 122, SĐ4QK.
Vào ngày 30/4/1975, PHĐ gồm Hoa-tiêu Tr/Úy Thân, Quan-sát-Viên Đại/úy Trương-công-Tấn đang bay hành-quân yểm trợ cho chiến-trường Mộc-Hóa, Tr/úy Thân bị bắn trọng thương vừa lúc TT DvM kêu gọi toàn quân buông vũ khí đầu hàng VC, hai anh bay về phi trường Long Xuyên, khi vào sắp đáp thì bất ngờ có 1 chiếc  L.19 khác vào đáp trước 2 anh ( sau nầy mới biết là phi cơ của Đ/úy Lý hữu Hiệp, chở xác Đ/úy Nguyễn ngọc Trung  đã bị bắn chết trên phi cơ từ Sóc-Trăng về). 
Phi cơ 2 anh bị rớt xuống phi đạo, Tr/úy Thân chết, Tấn thì bị thụng xương sống ngất đi, tôi vừa gọi VN nói chuyện với Tấn, Tấn không biết vì sao tai nạn xãy ra ( có lẽ Thân đã chết vì vết thương mất nhiều máu trước khi phi cơ rớt?).
Tôi tha thiết kêu gọi anh em, chiến hữu, không phân biệt Quân,Binh chủng, đơn vị, cấp bậc lớn nhỏ, tuỳ hỉ, mỗi người góp một bàn tay, NT Tuyền giới hạn mỗi cá nhân chỉ được góp $50.00 (tối đa, trừ các Hội-Đoàn) và thời gian chỉ có 15 ngày.
" Không bỏ anh em, không bỏ bạn bè" xin Huynh-Đệ gởi chi phiếu về tôi, tôi sẽ cập nhật cám ơn từng ngày trên Web nầy
:
Pay to:
Sung Le
2930 Chamoune Ave, 
San Diego,  CA 92105.

memo: Trương Công Tấn
Trân trọng cám ơn,
KQ Lê-văn-Sùng PĐ116

( Kèm theo đây là thơ của NT Nguyễn-hồng-Tuyền gởi Lê-văn-Sùng)
Em Sùng mến, 
V/V giúp đở anh TCTấn, Ngưòi  Lính Già xứ Sóc đề nghi như sau đây;
1)- Em  Sùng ráng ra công lấy sức làm ..."Thủ quỷ"  -------------------------
2)- Anh Phạm Hoà ( NKT) ...Ban " Vận Ðộng và Kiểm Soát.-----              
3)- Thời gian gởi tiền ủng hộ chỉ trong vòng mười lăm ngày thôi, từ ngày 10/8/2015 cho đến hết ngày 25/8/2015 khoá sổ.
4)- Vì kinh tế còn eò uột đề nghị các anh em ủng hộ Max= $50đô, Mini=Tuỳ ý.-
-Thân kính gởi các anh em KQ cùng chung vai đấu cật để lo cho một đồng đội Ðại úy TC Tấn bị rớt phi cơ trong lúc hành quân, giờ thứ 25 của ngày 30/4/75. Ðã 40 năm chịu khốn khổ sống trong cơ hàn, ngồi xe lăn bán thuốc dạo.
Mong thay anh em mình thực hiện câu châm ngôn "Không bỏ anh em, Không bỏ bạn bè" 
-Xin Em Sùng chuyển thơ nầy đến các anh em và hai anh Nguyễn Văn Chín và anh Bùi Quan Khương giúp tôi. 
Cám ơn. 
Anh Người Lính Già sứ Sóc.


E-mail của Hội HO Cứu Trợ TPB/QP VNCH


Xin tin quý anh biết TPB Đại Úy Trương Công Tấn, SQ: 63/601.403 thuộc SĐ4/KQ đã được Hội HO Cứu Trợ TPB&QP/VNCH chúng tôi giúp rất nhiều lần từ những năm 2008 (ĐNH kỳ 2), 2009 (ĐNH kỳ 3), 2010 (ĐNH kỳ 4), 2013 (ĐNH kỳ 7), 2014 (ĐNH kỳ 8) và đã lên danh sách gởi 2015, mỗi lần gởi $200.


T.M. Hội,
Hạnh Nhơn


Kính chào Quý Huynh-Đệ,
NT Nguyễn-hồng-Tuyền chỉ định tôi mở cuộc lạc-quyên giúp gia-đình TPB KQ Trương-công-Tấn, thời gian chỉ trong vòng 15 ngày thì khóa sổ. Cuộc lạc quyên chính thức bắt đầu ngày 10 tháng 8, đến hôm nay 15 tháng 8, lúc 1:00 NT Tuyền gọi ra lịnh tôi khoá sổ ngay ngày hôm nay. 
Đúng là "KQ không bỏ anh em, KQ không bỏ bạn bè", chỉ trong vòng 6 ngày, anh em đã nhiệt tình gởi về đóng góp được một số tiền ngoài dự kiến của NT Tuyền, chưa kể một số anh em gởi trực tiếp về cho anh Tấn, và ngày mai Hiệp Sĩ Mù Thái-văn-Hợp K.65 F2 trên đường từ Mỹ về quê Sóc-Trăng sẽ ghé Saigon thăm Tấn, chia sẽ một chút tình thương ( ông Mù giúp ông Liệt ).
Trong danh sách anh em ghi danh, tôi đã nhận gần đủ check gởi về, sau 12 giờ đêm nay, tôi không còn nhận ghi danh để giúp  Tấn nữa, anh em nào đã gọi hứa với tôi thì tiếp tục gởi check về. Tôi sẽ tổng kết và báo cáo kết quả vào ngày 19 tháng 8, Check nào tôi nhận sau ngày đó, tôi xin phép gởi hoàn lại để anh em giúp TPB khác. 
Vạn lần cám ơn Quý Huynh-Đệ đã giúp cho Tấn sẽ được cuộc sống đở khổ hơn trước, nhất là người bạn Vô Danh đã gởi giúp $500.00 mà bắt buộc tôi không ĐƯỢC từ chối và tôi phải giử lời hứa là không ghi tên anh.

Nhận lần thứ 2


8/19/2015
Kính báo cáo Quý Huynh-Đệ,
Hôm nay tôi đã gởi đợt 2 cho Trương-công-Tấn :
1/ Lần thứ nhất, ngày 11 tháng 8, Tấn nhận $2,000.00.
2/ Lần thứ hai, ngày 19 tháng 8, Tấn nhận  $1,800.00.
( còn tiếp ).
TQ Lê-văn-Sùng.
Nếu trong danh sách nầy có gì không đúng xin gọi (858)717-1503 tôi sẽ điều chỉnh lại.

1/ Ban Tổ-Chức GĐKTTV và BLKQ ủng hộ...............  $       100.00
2/ NT Nguyễn-hồng-Tuyền.........................................  $         50.00
3/ NT Nguyễn-văn-Chín.............................................  $         50.00
4/ Bà Phan-phụng-Tiên.........................................  $         20.00
5/ NT Võ-Ý.............................................................  $         20.00
6/ Mãnh-Sư Lê-văn-Sáu..............................................  $         20.00
7/ NT Nguyễn-Cầu..................................................  $         50.00
8/ Thần-Ưng Nguyễn-viết-Trường ...............................  $         50.00
9/ NT Lê-như-Hoàn....................................................  $         50.00
10/Thần-Ưng Lê-văn-Sùng...................................  $         50.00
11/King Bee Trần-Ngọc.................................................  $         50.00
12/NT Phùng-văn-Chiêu..............................................  $         40.00
13/NT Nguyễn-đức-Gia...............................................  $         50.00
14/King Bee Đặng-Quỳnh.....................................  $         50.00
15/ KQ Trần-văn-Nghiêm ( PĐ 516 )..............................  $         50.00
16/ NT Bùi-quan-Khương...............................................  $         50.00
17/Hội AH KQ San Diego............................................ Thx  $       100.00
18/HT Hội KQSD Cù-thái-Hoà.................................  $         50.00
19/ KQ Lý-trực-Thuyên K 65 E2.....................................  $         50.00
20/ KQ Hồ-văn-Nhơn K 65 F...........................................  $         50.00
21/KQ Vũ-quang-Thiều SĐ3KQ.....................................  $         20.00
22/KQ Trương-quang-Thuận..........................................  $         50.00
23/ Nguyễn Trung Covey ( Sở Liên-Lạc ).......................  $         30.00
24/ NT Nguyễn-xuân-Vinh Cựu Tư-Lệnh KQ....................  $         50.00
25/ Phu-Nhân NT Nguyễn-xuân-Vinh ..........................  $         50.00
26/ KQ Nguyễn-văn-Quí ( PĐ 225 )................................  $         50.00
27/ Thần-Ưng Trần-phước-Huynh................................  $         40.00
28/ Thần-Ưng Huỳnh-tô-Huệ.........................................   $         50.00
29/KQ Lâm-thanh-Bình ( Bình Kiều )...........................  $         50.00
30/ KQ Nguyễn-việt-Hùng...............................................  $         50.00
31/ Thần-Ưng Huỳnh-quốc-Hải ( PĐ 116, PĐ 120 )............  $         20.00
32/ Một người lính KQ ẩn danh   $       500.00
33/KQ Nguyễn-văn-Hương ( Hương Mai )..........................  $         50.00
34/ KQ Đỗ-hữu-Lễ ( SĐ4KQ )...........................................  $         50.00
35/NT Lê-ngọc-Ấn...........................................................  $         50.00
36/Thần-Ưng Nguyễn-văn-Bé........................................  $         20.00
37/ Thần-Ưng Nguyễn-huỳnh-Long.................................  $         50.00
38/ KQ Bùi-quang-Thắng................................................  $         50.00
39/ KQ Nguyễn-thành-Ấm ( SĐ5KQ ).............................  $         50.00
40/ KQ Lê-bằng-Dực ( SĐ3KQ ).....................................  $         50.00
41/ KQ Phan-thành-Lập Canada......................................  $         50.00
42/ Hội AHKQ miền Trung CA ( HT Lê-văn-Sáu )..............  $       100.00
43/ KQ Liêu-Phi (PĐ221, 251, 243)..............................  $         40.00
44/ Thần-Ưng Nguyễn-đức-Minh ( PĐ116+114)                   $         50.00
45/ KQ Nguyễn-tiến-Chung.........................................  $         20.00
46/ Nt Lê-ngọc-Trạch ( SĐ4KQ )..................................  $         50.00
47/ KQ Dương-đức-Thành.............................................  $         20.00
48/ NT Nguyễn-đức-Hoà ( KĐBT&TL) Phù-Cát................  $         50.00
49/NT Phạm-đình-Anh...............................................  $         20.00
50/Thần-Ưng Đặng-minh-Sơn ( PĐ116+918 ).................  $         50.00
51/ Thần-Ưng Phạm-hữu-Hiển (PĐ116).........................  $         50.00
52/ KQ Phạm-phú-Hoàn.................................................  $         20.00
53/ NT Huỳnh-văn-Phố..................................................  $         50.00
54/ KQ Vĩnh-Toàn ( PĐ 229/ KĐ 72 CT )........................  $         50.00
55/ Mr. Bon D Trinh  ( check Lan Ngoc Tran )..................  $         50.00
56/ NT Nhon X Duong ( Houston, Tx )..............................  $         50.00
57/ Bà QP Nguyễn-lương-Hùng K.65 F...............................  $         50.00
58/ cô Lê-thuý-Hằng (Paris ) Bạn Trần-minh-Trị                $         50.00
59/KQ TRần-minh-Trị K.65 F...........................................  $         50.00
60/ NT Ngô-khắc-Thuật................................................  $         20.00
61/ NT Nguyễn văn Ve-Chai........................................  $         50.00
62/ KQ Phan-tấn-Thành ( Thành Cối PĐ 213 )...............  $         50.00
63/ Bác-sĩ Nguyễn-lãng-Uyên ( SĐ4KQ).......................  $         50.00
64/ Phu nhân BS Nguyễn-lãng-Uyên.............................  $         50.00
65/ NT Nghê-minh-Hiệp..................................................  $         30.00
66/ KQ Chu Hải ( Lorton, VA )..........................................  $         50.00
67 KQ Trịnh-văn-Lan ( PA )............................................  $         30.00
68/ NT Nguyễn Q Thái ( MN )........................................  $         50.00
69/ KQ Nguyễn-anh-Tuấn ( PĐ 217 )..................................  $         50.00
70/ Thần Tiển Lê-đức-Chu ( PĐ 122 )................................  $         50.00
71/ Phu-nhân KQ Lê-đức-Chu............................................  $         50.00
72/ Thần-Ưng Huỳnh-ngọc-Phong.....................................  $         50.00
73/ Thiên-Sứ Lê-văn-Thặng ( PĐP 546 ).............................  $         50.00
74/ Thần-Hổ Đổ-đại-Đồng ( PĐ 520+526 )..........................  $         50.00
75/ Thần-Ưng Nguyễn-cao-Minh ( PĐ 116 )......................  $         50.00
76/ Phu-nhân KQ Nguyễn-cao-Minh.................................  $         50.00
77/KQ Lê-Quang.................................................................  $         50.00
78/Thần-Ưng Thái-hữu-Kiến ( PĐ116)...............................  $         50.00
79/Nghệ-sĩ Thái-mộng-Trinh ( Môi Tím, ái nữ T.H Kiến )..  $         50.00
80/ Thần Ưng Trần Quốc Thế (PD116)  $         50.00
81/ KQ Lâm Thành Mông Hội AHKQBCA  $         50.00
82/ Phi-Đoàn Thiên-Sứ 546...........................................  $       200.00
83/ KQ Bui duc My...............................................................  $         50.00
84/ KQ Trần-Tạo...............................................................  $         50.00
85/ KQ Huỳnh-bá-Phước K.65 G......................................  $         50.00
86/ KQ Nguyễn-văn-Tuy.....................................................  $         20.00
87/ KQ Trịnh-văn-Lan K.65 E2..........................................  $         50.00
88/KQ Nguyễn-hải-Hoàn K. 66B.....................................  $         50.00
89/ Ngô Tạo PD 918  $         50.00
90/ KQ Trần-thúc-Đính.....................................................  $         50.00
91/ KQ Đinh-văn-Thật........................................................  $         40.00
92/Thiên-Phong Trần-đình-Huy..........................................  $         50.00
93/ KQ Nguyen van Hung  ( PĐ 532 )................................  $         50.00
94/ Thần-Ưng Đỗ-ngọc-Ẩn                                                   $         50.00
95/ CH Trần-Sơn ( cựu Chủ Tịch HHNV San Diego ).......  $         50.00
96/ Hieu & Khuyen Nguhiem (Irvine CA 92606  $         30.00
97/ Duc Phươc Huynh & Giau Thi Tran Kelso WA 98626  $         50.00
98/KQ Huỳnh-quang-Thái ( căn cứ 60 Phù-Cát )
 $         30.00
99/ Phi-Đoàn   Ó Đen 548                  ...............................  $            200.00
100/ KQ Lê-H-Sơn                                                       
 $              50.00
101/ Hậu Duệ Trương Nguyễn Tú Lê.......................................
 $              50.00
102/ KQ Nguyễn-thế-Dũng K.73 F...........................................
 $              50.00
103/ KQ Trần-Vê ..................................................                  
 $              25.00

 $    5,525.00

Kính Quý Huynh-Đệ,
Kết Quả khả quan, 103 Mạnh-thường-Quân đã gởi chi phiếu về tôi ủng hộ Trương-công-Tấn, số tiền là : $5,525.00,
còn một số chi-phiếu đang trên đường tới. Tôi đã gởi về 2 lần và Tấn đã nhận được : $3,800.00, còn lại $1,725.00 tôi sẽ gởi một lần chót.
Ngoài ra, Tấn còn được các bạn KQ trực tiếp giao cho tấn : Hưởng, Oánh, Hùng và Hợp ủng hộ $350.00. Với số tiền $5,875.00, Ông "Tấn Liệt" như đang chấp cánh bay cao.
Ngàn vạn lần cám ơn Quý Mạnh-thường-Quân, Quý Chiến-Hữu, quý Thân-Hữu đã nhiệt tình ủng hộ.
Trân-trọng tri ơn,
TQ Lê-văn-Sùng.


Danh sách Mạnh-thường-Quân phải ghi thêm 4 người:
1/ Thần-Ưng Nguyễn-văn-Hưỏng đã gởi trực giúp Tấn $200.00.
2/ KQ Phạm-hy-Oánh K. 65D. $50.00
3/ KQ Lê-mạnh-Hùng K  65 F2. $50.00
4/ KQ Hiệp-sĩ Mù Thái-văn-Hợp k 65 F2. $50.00 . 
KQ Thái-văn-Hợp đã bị thương mù hai mắt năm 1972, làm Thầy châm cứu chữa bịnh Miễn Phí tại Sóc-Trăng
Hợp sang Mỹ để dự Liên Khóa 65 SVSQ KQ 50 năm tuổi lính, trên đường về quê, Hợp ghé Saigon thăm Tấn, tặng Tấn phần của Hợp và 2 bạn Oánh+Hùng số tiền $150.00 ( Ông Đui nuôi Ông Liệt ).

4 comments:

 1. Người thương phế binh:
  TRƯƠNG CÔNG TẤN (PĐ 122 )

  Tháng tư đen năm 1975, đánh dấu một khúc quanh lịch sử của dân tộc Việt Nam.
  Bè lũ gian manh ác ôn Việt Cộng đã nhận chìm bao hy vọng của mọi người dân Việt, chúng đã cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam với sự hà hơi tiếp sức của quan thày Trung Cộng, Liên sô, và bọn Đế Quốc vô lương tâm (cái được mệnh danh là bạn đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa)
  Đến nay đã 30 năm qua đi, đã có biết bao nhiêu khổ đau trồng chất, lòng người dân Việt vẫn quặn đau khi thấy Quê Hương mình như vẫn bềnh bồng sóng nước…
  Nhưng đớn đau hơn hết vẫn là những chứng nhân lịch sử, điển hình là những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, và gia đình họ, những người này đã gánh chịu những khổ đau trần thế, họ bị bỏ lại ở quê hương, khi chính ra họ mới là những người tiên phong được đi tỵ nạn…
  Cuộc sống đọa đầy của họ trôi theo dòng đời nghiệt ngã, bị đa số mọi người từng là chiến hữu hầu như làm ngơ, và bị bọn cướp nước hành hạ cả về thể xác cũng như tinh thần trong những tháng năm sống trong lòng địch…
  Thật là bất công khi họ đã hy sinh một phần thân thể của mình cho non sông đất nước, chiến cuộc tàn và đời họ cũng tàn theo, họ sống như một cây tầm gửi bên sự cưu mang nặng nhọc của vợ con hoặc người thân, cá biệt có một số người thỉnh thoảng nhận được ơn mưa móc nơi những cá nhân hoặc đoàn thể từ tâm ở Hải ngoại…Nhưng đớn đau biết mấy, thực chất là họ vẫn như những người tồn tại bên lề xã hội…Dầu vậy, họ vẫn can đảm sống, vẫn tồn tại trong một xã hội đầy bất công, tàn bạo và ai cũng nơm nớp lo âu cho số phận của kẻ chiến bại…
  Trong phạm vi bài này, xin cho phép tôi được nói về một người thương phế binh Không Quân, anh bị bỏ lại nơi quê hương cùng những nghiệt ngã đời mình, cuộc sống hiện tại của anh, gắn liền với chiếc xe lăn cũ kỹ, và sự cưu mang của vợ con anh, cuộc đời thương đau này chất chứa biết bao tủi hờn và cay đắng…
  Ngược dòng thời gian…
  Trước năm 1975, Trương công Tấn là một sĩ quan Phi hành thuộc Phi Đoàn 116 rồi 122. Với cấp bậc cuối cùng là Đại úy. Thời gian anh bay ở Phi đoàn 116, tôi và anh ở chung một phòng trong khu Sĩ Quan Độc Thân, phòng chúng tôi ở đối diện với phòng của Tư Lệnh Không Đoàn, chỉ cách nhau một khoảng sân cỏ rộng, phòng được ngăn làm hai căn, anh ở căn trước, tôi ở căn sau, cùng chung một lối ra vào…
  Anh là người miền Trung, tính tình hiền lành và trầm tính, sống dản dị và an hòa, chứ không sóng gió như tôi (lúc nào cũng hết cô này rồi đến cô kia trong cuộc sống!)
  Bởi sự khác biệt như vậy, nên chúng tôi chỉ quen nhau trong tình chiến hữu cùng đơn vị mà thôi,
  Tuy ở trong khu Sĩ Quan độc thân, nhưng ai có bồ hay có vợ vẫn thoải mái được quyền chung sống hòa bình ít ngày với nhau, tha hồ mà du dương sau những giây phút hành quân đầy hiểm nguy nơi trận tuyến…
  Thỉnh thoảng vợ anh từ Sài Gòn xuống thăm, và ở lại một thời gian ngắn, vợ chồng anh tự nấu ăn trong phòng, ít khi lên ăn ở Câu lạc bộ như tôi.

  ReplyDelete

 2. Thấy các Sĩ Quan ai cũng bồ nọ bồ kia, ra vô hàng ngày, khiến chị Tấn cảm thấy e ngại, đâm ra nghi ngờ chồng, hạch hỏi lung tung, tôi nằm ở căn phòng phía trong nghe được cũng phải phì cười, thích thú, vì tôi biết anh Tấn luôn trung thành với vợ, chẳng bao giờ lăng nhăng bồ bịch như tôi, anh Tấn mặc cho vợ cằn nhằn, cứ lặng thinh, ngậm miệng ăn tiền, vợ muốn nghĩ sao thì nghĩ!
  Mấy bà có chồng là Sĩ Quan Không Quân, ai mà chẳng ghen, nên đôi lúc mấy ông chồng cũng khổ vì mỹ danh: Không quân hào hoa phong nhã, bay bướm, chịu chơi! Các bà đâu có hiểu được nỗi khổ của chúng tôi, lắm mối tối nằm không là chuyện thường đấy mấy bà ạ?
  Cuộc sống của vợ chồng anh Tấn đôi khi cũng gợn sóng, nhưng nhìn chung thì họ hạnh phúc hơn nhiều người, anh Tấn là người miền Trung, ít nói hiền lành, chị Tấn là người miền Nam chân chất, thực thà, vợ chồng mà được như vậy là nhất trên đời rồi còn gì?!
  Từ khi anh Tấn thuyên chuyển sang Phi đoàn 122 thì chúng tôi ít qua lại và gặp gỡ nhau, thỉnh thoảng có gặp thì cũng chỉ mỉm cười xã giao mà thôi…
  Cho đến ngày 30 tháng 04 năm 1975, tôi đã gặp lại anh Tấn lần cuối trong cuộc đời binh nghiệp của mình.
  Trưa ngày 30 tháng 04 năm 1975, tôi và Lê xuân Phong (khóa 65A ) cùng đồng ý bay trở lại đáp sân bay Long Xuyên với ý định sẽ liên lạc với anh em Hòa Hảo để tiếp tục chiến đấu, mặc dù tôi đã lái được nửa đường bay qua Thái Lan, và cũng vì lý do này mà tôi đã được biết về tai nạn xảy ra cho anh Trương công Tấn…
  Anh Tấn và anh Thân thuộc Phi đoàn 122 khi đáp sân bay Long Xuyên vào trưa ngày 30 tháng 04 năm 1975, đã bị Việt Cộng bắn rơi, cánh phi cơ bị gãy, thân phi cơ bị bẹp lại, anh Thân bị vỡ sọ não chết tại chỗ, còn anh Tấn bị gãy xương sống, tàn tật xuốt đời…Trưa hôm đó Phi trường Long xuyên có một số anh em thuộc Sư Đoàn IV Không Quân đáp, nên đã chứng kiến được cảnh thương tâm này.
  Anh Tấn được đưa ngay vào Bệnh viện, tôi không liên lạc được với nhóm Hòa Hảo nào cả, nên cuối cùng thì phải đi tủ khổ sai trong các trại tù Việt Cộng gọi là tù “học tập cải tạo” tại miền Bắc xã hội chủ nghĩa…Mệt nghỉ!

  ReplyDelete
 3. Trở về Sài gòn sau bao năm tháng bị đọa đầy từ thể xác đến tinh thần, có nhà mà cứ phải sống lén lút, vì Việt Cộng bắt tôi phải đi vùng kinh tế mới. Tôi đã gặp lại vợ chồng anh Tấn, hai người bán thuốc lá ở vỉa hè đường Lê Lai, anh Tấn không đổi khác mấy, có khác chăng là bị liệt hai chân, phải ngồi trên xe lăn, gặp lại tôi vợ chồng anh mừng lắm, tôi thấy anh Tấn vẫn giữ được nụ cười hiền hòa và giọng nói miền Trung ngọt ngào…Nhưng chị Tấn thì thật khó nhận ra, chị trông thật tiêu điều hốc hác, già đi quá nhiều, đầy vẻ cằn cỗi và chịu đựng…
  Sau một hồi tiếp chuyện với anh chị, tôi được biết:
  Sau ngày 30 tháng 04 năm 1975, anh chị không nơi nương tựa, chị Tấn tay sách nách mang, hai đứa con thơ, bên một người chồng tàn tật vĩnh viễn, không tiền nong, đói khổ vô cùng, chị phải để anh nằm trên vỉa hè của phố Cần Thơ, rồi đi ăn xin, kiếm sống qua ngày…
  Sau một thời gian dành dụm được ít tiền, chị đã đưa anh và hai con về lại Sài gòn, để sinh tồn, chị đã quyết định sinh sống bằng nghề bán vé số và bán thuốc lá lẻ trên lề đường thành phố thay tên.
  Tôi nhớ lại, năm 1975 chị Tấn còn son sắc lắm, chị có nét đoan trang, hiền thục, lại có học, ai cũng nghĩ khi anh Tấn không còn khả năng bao bọc gia đình nữa, chị Tấn sẽ bỏ anh để mưu cầu hạnh phúc tốt hơn…Nhưng, trái lại, chị Tấn vẫn trung trinh bên chồng con, càng gặp nghịch cảnh chị lại càng sáng suốt chèo lái con thuyền gia đình qua những phong ba bão táp cuộc đời…
  Chị thật tuyệt vời, là một người đàn bà Việt Nam gương mẫu, anh Tấn thật may mắn và tốt phúc đã có được một người vợ vẹn toàn như chị…
  Một đôi lần bắt gặp anh chị trên đường trở về nhà sau những giờ lam lũ kiếm sống, chị còng lưng nhẫn nại, đẩy chiếc xe lăn có anh Tấn ngồi trong đó, tôi thật chua sót cho cuộc sống của anh chị, lòng dặn lòng nếu có cơ hội tôi sẽ tìm cách giúp đỡ vợ chồng anh Tấn,
  Khi được tỵ nạn sang Mỹ theo diện H.O 8, thời gian ngắn sau, tôi đã vận động anh em trong Phi Đoàn 116 và những anh em Không Quân hảo tâm, của ít lòng nhiều, tích tiểu thành đại, lá lành đùm lá rách, gom góp những đồng tiền nhân đạo này, gửi về biếu anh chị Tấn, tôi cũng đã viết những bài viết nói về trường hợp thương tâm của anh Tấn và gương hy sinh hiếm quý của chị Tấn để đánh động lương tâm của những người từ tâm hãy giúp đỡ cho anh chị Tấn…Đã có nhiều anh em Không Quân khi về Việt Nam thăm gia đình cũng đã tìm đến anh chị, và có những hành động giúp đỡ thiết thực…Điển hình như những anh Hồ danh Lịch, Võ văn Có, Lê văn Sùng, v.v…
  Viết về một thương phế binh như anh Tấn, là viết về một gia đình gương mẫu của Không Quân Việt Nam,
  Không Quân Việt Nam Cộng hòa có câu: Không Quân không bỏ anh em, không bỏ bạn bè, nên tôi vẫn luôn hy vọng anh chị Tấn sẽ luôn được những người Không Quân có lòng quan tâm và giúp đỡ…

  Anh Trương Công Tấn + anh Châu đức Tánh ( Bạn cùng khóa 66A )

  Địa chỉ hiện nay của anh chị Tấn là:
  51/65 đường Nguyễn Trãi, Phường 2, Quân 5, thành phố Hồ chí Minh, Việt Nam
  Dù xây chin bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người…

  ReplyDelete
 4. Nhìn hình ảnh của anh tôi không kềm nỗi niềm xúc động!

  KingBee219

  ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.