Friday, April 10, 2015

Danh Sách Tham Dự Đại Hội 3 Quan Sát 2015 tính đến 4/8/2015


Kính thưa quý Niên-Trưởng , quý Chiến-Hữu và quý Thân Hữu,

Vì số người ghi danh tham dự đã qua khỏi số dự định nên chúng tôi tạm ngừng nhận ghi danh vào danh sách tham dự cho đến sau ngày 5/10/2015.
Quý vị có thể ghi danh vào danh sách trừ bị, ghi danh trước sẽ được ưu tiên nếu có chỗ trống.
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ sự tham gia nồng nhiệt của mọi người và hy vọng rằng ĐH3QS sẽ là một kỷ niệm khó quên với quý vị.

Những người có tên trong danh sách sau xin vui lòng kiểm soát lại, nếu thấy có sơ sót xin c​ho biết để chúng tôi điều chỉnh lại.

Hạn chót để thanh toán tiền vé là ngày 5/10/2015, sau đó chúng tôi sẽ thay bằng danh sách trừ bị. Một lần nữa xin cám ơn và hẹn gặp nhau ngày Đại Hội.
Danh Sách Tham Dự
Đại Hội 3 Quan Sát 2015

Tính đến ngày 4/8/2015


DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI 3 QUAN SÁT 2015

TỔNG SỐ NGƯỜI THAM DỰ = 615

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 217:alt

============================== =================

Khách Mời

Số người tham dự = 5
Số người đã gửi chi phiếu = 5

1- Huỳnh Phương Đông PĐ 918 VN - 1 Paid ()
2- Đinh Đoài Báu PĐ 918 VN - 1 Paid ()
3- Đào Ngọc Đài PĐ 110 VN - 1 Paid (132)
4- Spencer Nguyễn Asia - 2 Paid (134)

============================== =================
Quan Khách

Số người tham dự = 56
Số người đã gửi chi phiếu = 2

1- Nguyễn Thị Hạnh Nhơn - 2 (17)
2- Nguyễn Hồng Tuyền - 2 Paid (18)
3- Bồ Đại Kỳ - 1 (23)
4- Tôn Thất Lăng - 2 (28)
5- Trần Đức Cử - 2 (29)
6- Nguyễn Hữu Bách - 1 (42)
7- Nguyễn Văn Luyện - 2 (43)
8- Trần Dật - 20 (44)
9- Nguyễn Văn Ức - 2 (45)
10- Chị Trần Trọng Khương - 1 (54)
11- Chị Trần Tuấn Kiệt - 1 (55)
12- Trương Thành Tâm - 2 (118)
13- Vũ Xuân Thông BK 81 - 2 (128)
14- Nguyễn Đức Hòa - 2 (158)
15- Nguyễn Xuân Vinh - 2 (159)
16- Phùng Văn Chiêu - 2 (160)
17- Nhữ Văn Phúc - 2 (161)
18- Bùi Quang Chính - 1 (162)
19- Bà Lê Trung Trực - 1 (163)
20- Bà Phạm Ngọc Sang - 1 (164)
21- Bà Hà Ngọc Hạnh - 1 (165)
22- Bà Lâm Văn Hảo - 1 (166)
23- Bà Đàm Thiện Nguơn - 1 (167)
24- Bà Đoàn Phan - 1 (168)
25- Bà Tống Hữu Gia - 1 (169)

============================== ==================
Chiến Hữu & Thân Hữu

Số người tham dự = 145
Số người đã gửi chi phiếu = 31

1- Trần Văn Nguyên - 2 (11)
2- Ngô Đức Cửu - 2 (30)
3- Ngô Văn Kim - 3 Paid (49)
4- Tập Thể Chiến Sĩ TB & TN - 10 (50)
5- Nguyễn Kính Duy TH NBT - 10 Paid (58)
6- Nguyễn Kim Quốc PĐ 536 - 2 Paid (78)
7- Huỳnh Trung Tĩnh DLSN - 10 (87)
8- Phạm Hoà NKT - 10 (88)
9- Nguyễn Văn Ve Chai - 2 Paid (91)
10- Cù Thái Hoà HAHKQSD - 10 Paid (99)
11- Phan Chu Trinh THPCTDN - 10 (102)
12- Trương Văn Song HAHHQCL - 10 (104)
13- Huỳnh Văn Phổ 63A - 2 Paid (107)
14- Trần Thanh Vân 63A - 2 (108)
15- Lâm Thành Mông HAHKQBC - 2 (113)
16- Thu Đào Phố Núi PleiKu - 10 (117)
17- Tạ Thượng Tứ 63A - 2 Paid (120)
18- Dương Cường - 10 (133)
19- Mai Văn Chớ - 2 (135)
20- Dr Richard Loc Le - 10 (137)
21- Nguyễn Quý Chấn - 2 (147)
22- Trương Văn Huệ PĐ 532 - 10 (148)
23- Nguyễn Thanh Sơn KT - 2 (149)
24- Nguyễn Tiến Mão K17VBĐL - 10 (150)

============================== ==================
Phi Đoàn 110 - Số người tham dự = 61
Số người đã gửi chi phiếu = 4

1- Dương Viết Đang - 2 (3)
2- Trần Minh Hoàng - 2 (12)
3- Trần Đường - 2 (21)
4- Lê Sĩ Thắng - 6 (22)
5- Nguyễn Văn Tốt - 2 Paid (47)
6- Trần Đình Huy - 2 Paid (48)
7- Nguyễn Đình Tuấn - 2 (71)
8- Lê Văn Dui - 2 (100)
9- Nguyễn Hiền Út - 2 (101)
10- Trần Văn Vinh - 2 (110)
11- Dương Lâm Tài - 2 (112)
12- Trần Thúc Đính - 2 (121)
13- Trần Hãn - 10 (124)
14- Nguyễn Tài Hiệp - 2 (129)
15- Trần Kim Thông - 2 (130)
16- Võ Long - 2 (131)
17- Lê Kim Cương - 1 (144)
18- Nguyễn Văn Tuy - 8 (146)
19- Hằng Long - 1 (156)
20- Hứa Tỷ - 5 (177)
21- Trần Văn Vinh - 2 (177)

============================== ==================
Phi Đoàn 112 - Số người tham dự = 16
Số người đã gửi chi phiếu = 10

1- Đặng Thái Nguyên - 2 (15)
2- Đinh Văn Thật - 2 Paid (90)
3- Phan Trung Trực - 2 Paid (103)
4- Nguyễn Thanh Sơn - 2 Paid (106)
5- Nguyễn Đức Thái - 2 Paid (116)
6- Võ Phi Hổ - 2 (123)
7- Tôn Thất Thục - 2 Paid (127)
8- Trương Hồng Phúc - 1 (151)
9- Hà Công Lý - 1 (152)

============================== ==================
Phi Đoàn 114 - Số người tham dự = 56
Số người đã gửi chi phiếu = 22

1- Lê Ngọc Ấn - 1 (31)
2- Nguyễn Đức Minh - 2 Paid (32)
3- Võ Văn Tỏ - 2 (33)
4- Lâm Thành Mậu - 2 Paid (34)
5- Phi Quang Quí - 2 (35)
6- Nguyễn Viết Sáng - 5 (36)
7- Võ Văn Có - 2 Paid (37)
8- Phạm Bá Yên - 2 Paid (38)
9- Nguyễn Văn Ngọc - 12 Paid (39)
10- Lê Thanh Tùng - 2 Paid (40)
11- Đồng Sĩ Bé - 3 (41)
12- Nguyễn Thái Bảo - 2 Paid (46)
13- Nguyễn Đức Hiền - 2 Paid (65)
14- Lương Ngọc Anh - 2 Paid (66)
15- Vũ Công Hiệp - 1 (67)
16- Phan Kim Chi - 1 Paid (68)
17- Khưu Vỹ Nghị - 2 (69)
18- Lê Xuân Nhị - 2 (72)
19- Nguyễn Văn Hiến - 2 (84)
20- Hồ Vĩnh Thủy - 2 Paid (140)
21- Đinh Sinh Long - 2 (143)
22- Lê Văn Hai - 2 (170)
23- Nguyễn Văn Bá - 1 Paid (171)

============================== ==================
Phi Đoàn 116 - Số người tham dự = 119
Số người đã gửi chi phiếu = 99

1- Lê Văn Sùng - 3 Paid (7)
2- Trần Phước Huynh - 2 Paid (8)
3- Bùi Thanh Sử - 20 Paid (9)
4- Mã Tính - 2 Paid (14)
5- Vũ Anh Dũng - 2 Paid (24)
6- Nguyễn Đức Gia - 10 Paid (25)
7- Nguyễn Viết Trường - 10 Paid (27)
8- Hoàng Đình Ngoạn - 10 (53)
9- Nguyễn Tiến Xương - 2 Paid (64)
10- Trần Quốc Thế - 10 Paid (70)
11- Nguyễn Văn Mai - 2 (73)
12- Đỗ Ngọc Ẩn - 1 Paid (74)
13- Chim Hồng Vân - 2 (75)
14- Nguyễn Cao Minh - 2 (79)
15- Trần Văn Tiếng - 2 Paid (80)
16- Nguyễn Thế Hoàng - 2 Paid (82)
17- Huỳnh Tô Huệ - 1 Paid (83)
18- Hồ Văn Phước - 1 (86)
19- Dương Vĩnh Tiểng - 1 Paid (89)
20- Phan Thế Phiệt - 1 Paid (100)
21- Nguyễn Quang Hương - 2 (115)
22- Đỗ Văn Vĩnh - 1 Paid (119)
23- Triệu Ngọc Trinh - 3 Paid (125)
24- Vĩnh Anh - 2 Paid (141)
25- Trần Việt Hưng - 30 Paid (155)
26- Nguyễn Văn Hạnh - 1 (157)

============================== ==================
Phi Đoàn 118 - Số người tham dự = 25
Số người đã gửi chi phiếu = 4

1- Võ Ý - 2 Paid (6)
2- Võ Công Minh - 1 (92)
3- Nguyễn Văn Được - 2 (93)
4- Lê Hữu Huệ - 2 (94)
5- Nguyễn Quang Anh - 3 (95)
6- Phạm Gia Đôn - 2 (96)
7- Vũ Văn Bằng - 1 (97)
8- Nguyễn Phúc Thiện - 2 Paid (114)
9- Trần Diễn - 2 (153)
10- Chị Đào Trọng Vũ - 1 (154)
11- Huỳnh Mười - 2 (172)
12- Lu Thái Hưng - 1 (173)
13- Nguyễn Ngọc Thạch - 1 (174)
14- Nguyễn Quế - 1 (175)
15- Nguyễn Đức - 2 (176)

============================== ==================
Phi Đoàn 120 - Số người tham dự = 18
Số người đã gửi chi phiếu = 0

1- Nguyễn Xuân Huề - 10 (51)
2- Phạm Ngọc Sinh - 4 (85)
3- Mã Chí - 2 (105)
4- Lê Công Thình - 2 (136)

============================== ==================
Phi Đoàn 122 - Số người tham dự = 71
Số người đã gửi chi phiếu = 3

1- Nguyễn Việt Hùng - 10 (1)
2- Nguyễn Thành Hưng - 2 (5)
3- Lương Thế Hùng - 30 (13)
4- Nguyễn Chánh Hảo - 2 Paid (16)
5- Lê Đức Chu - 2 (56)
6- Nguyễn Văn Công - 1 (57)
7- Hồ Danh Lịch - 2 (59)
8- Nguyễn Văn Minh - 10 (60)
9- Nguyễn Phú Sơn - 2 (61)
10- Nguyễn Hữu Thoàn - 2 (62)
11- Lâm Vĩnh Hiên - 2 (76)
12- Lý Tống - 1 Paid (122)
13- Diệp Vĩnh Trí - 2 (126)
14- Phạm Văn Sang - 3 (145)

============================== ==================
Phi Đoàn 124 - Số người tham dự = 25
Số người đã gửi chi phiếu = 15

1- Vũ Đăng Hùng - 2 (2)
2- Võ Trung Nhơn - 2 Paid (4)
3- Nguyễn Hữu Lộc - 2 Paid (10)
4- Dương Ngọc Ẩn - 1 (19)
5- Đặng Văn Khoan - 2 (20)
6- Bùi Đình Dậu - 10 Paid (77)
7- Bùi Văn Tuyển - 2 (81)
8- Nguyễn Anh Dũng - 2 (109)
9- Tô Hoàng Minh - 1 (111)
10- Dương Như Chót - 1 Paid (142)

============================== ==================
Phi Đoàn 918 - Số người tham dự = 18
Số người đã gửi chi phiếu = 16

1- Ngô Tạo - 4 Paid (26)
2- Võ Hoàng Thanh - 12 Paid (52)
3- Dương Đình Hoàng - 2 (63)

============================== ==================

alt
Danh sách các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho Đại Hội 3 Quan Sát 2015

1. KQ Ngô Tạo PĐ 918________________$100.00 Paid
2. KQ Nguyễn Hữu Lộc PĐ 124_________$220.00 Paid
3. KQ Nguyễn Đức Gia PĐ 116__________$500.00 Paid
4. KQ Lê Văn Sùng PĐ 116_____________$200.00 Paid
5. KQ Đinh Văn Thật PĐ 112____________$200.00 Paid
6. KQ Lê Hiếu Thảo PĐ 112_____________$100.00 Paid
7. KQ Nguyễn Đức Minh PĐ 114_________$100.00 Paid
8. KD Dương Như Chót PĐ 124___________$60.00 Paid
9. KD Võ Trung Nhơn PĐ 124____________$20.00 Paid

Tổng cộng:_________________________ __$1500.00


Xin thành thật cám ơn các KQ, thân hữu và mạnh thường quân đã tíếp tay để vun trồng ngày Đại Hội alt

Mọi chi phiếu xin đề pay to : Linus Le
Và gửi về:
Sung Le
2930 Chamoune Avenue
San Diego, CA 92105


Xin ghi rõ : Tên Họ, Đơn-Vị, số người tham dự, số phone, điạ chỉ email để tiện liên lạc
Cám ơn.

__|__
*---o-(_)-o---*
 72H/45HTQS
  John Hung Nguyen

1 comment:

 1. THƯ MỜI
  Nhân dịp ĐẠI HỘI QUAN SÁT KỲ 3 được tổ chức tại Orange County vào ngày 24
  tháng 5 năm 2015 , PHI ĐOÀN THIÊN PHONG 110 sẽ tổ chức tiền phi vào ngày
  Chủ nhật 24 tháng 5 năm 2015 lúc 10 giờ sáng tại LÊ KIM CƯƠNG CLUB HOUSE .
  Địa chỉ : 9702 AVE BOLSA , WESTMINSTER , CA 92683
  Mọi chi phí do quỹ của Phi Đoàn đài thọ .
  Kính mời Quý Niên Trưởng , Quý Chiến Hữu đã từng phục vụ tại Phi Đoàn 110
  cùng quý vị phu nhân cố gắng về tham dự đông đủ ngõ hầu thắt chặt tình đoàn kết vốn có của đơn vị .
  Ngoài ra cũng thể hiện tình thân hữu với các chiến hữu khác , Phi Đoàn 110 đã phối
  hợp với Khóa 1/66 Quan sát cùng sinh hoạt chung trong buổi tiền phi này .
  Trân trọng kính chào đoàn kết .
  T M Ban Tổ Chức
  KQ Lê Sĩ Thắng
  Mọi chi tiết xin liên lạc :
  Lê Sĩ Thắng 408 - 623 - 4551
  Trần Thúc Đính 714 - 902 - 3905
  Lê Kim Cương 714 - 622 - 8961
  Dương viết Đang 714 - 653 - 5773
  __._,_.___

  ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.