Thursday, September 10, 2015

Hiệp Sĩ mù Thái văn Hợp

 Xin thông báo cùng Quý Niên-Trưởng và Quý bạn 1 tin rất buồn đến với  hiệp sĩ mù Thái văn Hợp người bạn cùng Liên-Khóa của chúng ta ở Sóc Trăng.
   Gia cảnh của Hợp trong nhà gồm: Hợp, bà xã (bị stroke đã lâu) và người con trai  45 tuổi độc thân. Con trai Hợp giữ nhiệm vụ săn sóc, đưa rước cha mẹ, thỉnh thoảng đi làm thuê lặt vặt nếu có ai thuê làm để nuôi gia đình .
    Sáng nay (ngày 01 tháng 9) Hợp phone qua (Lê-mạnh-Hùng K.65 F2) cho biết là thằng con khoẻ mạnh bình thường, thế rồi nó  đi tắm và ở trong  phòng tắm khá lâu, bà mẹ cần vô toilet gọi cửa không trả lời, nên phá cửa vào thì thấy con mình đã nằm chết trong  đó .
   Lao động chính trong nhà gục ngã, đây là một tin sét đánh ngang tai thật bất ngờ đến với vợ chồng Hợp: người chồng mù, người vợ liệt làm sao sống đây?. " Trời xui chi trên cây còn 2 lá úa, mà lá xanh kia đã rụng rồi???"
   Trước hoàn cảnh vô cùng bi đát của vợ chồng bạn mình, tôi tha thiết kêu gọi Quý Niên-Trưởng  các khóa : 65 A, B, C, D1, D2, E1, E2, 1/65, 2/65, 3/65, 4/65 Quan-Sát, các bạn thân khoá : F1, F2 và 65 G. Chúng ta của ít lòng nhiều, mỗi người góp một bàn tay, hoàn cảnh bạn Hợp còn thê thảm hơn bất cứ hoàn cảnh bất hạnh nào trên cỏi đời vô thường nầy.
Trân trọng cám ơn những tấm lòng rộng mở của quý Huynh-Đệ,
Thân kính,
SVSQ Lê-văn-Sùng trưởng khoá F. 

Chi phiếu gởi về : Lê-văn-Sùng
                Địa chỉ 2930 Chamoune Ave, 
               Thành phố San Diego, CA 92105.
    Check pay to : Linus Le                    
                Memo : T.V.Hợp.

BẮT ĐẦU HÔM NAY, ĐẾN HẾT NGÀY 12 THÁNG 9/ 2015 XIN PHÉP KHÓA SỔ. THÀNH THẬT CÁM ƠN

PS: Kính nhờ Quý Niên-Trưởng và Quý Bạn chuyển email nầy đến Huynh-Đệ cùng Liên-Khoá càng nhiều càng tốt. Rất cám ơn.

XIN THÔNG BÁO GIA HẠN :

Nhiều vị gọi điện thoại hoặc gởi điện thư cho biết : Thời gian lạc quyên ngắn quá, còn phải vận động thêm nhiều người ủng hộ, sợ chi phiếu không đến kịp, hôm nay chúng tôi xin trân trọng thông báo : ngày khóa sổ sẽ là ngày 22 tháng 9, xin quý Huynh-Đệ gọi đt hoặc email cho tôi trước rồi gởi check đến sau, tôi sẽ chờ nhận. Nếu chưa ghi danh trước, những chi phiếu nào đến sau ngày 01 tháng 10 năm 2015, lúc ấy tiền chúng tôi đã gởi đi hết,chúng tôi sẽ xin hoàn lại những chi phiếu đó để anh em giúp những chiến hữu khác.
Rất cám ơn Quý Huynh-Đệ khắp nơi đã nhiệt tình giúp Hiệp sĩ Mù Thái văn Hợp.

Chi phiếu xin gởi về địa chỉ : Sung Le, 2930  Chamoune Ave,  San Diego, Ca 92105.
 Pay to : Linus Le, Memo : Tv Hợp.
Kính chào Quý Huynh-Đệ,
TQ Lê-văn-Sùng.

 
1/Lê-văn-Sùng....................................... $100.00
2/Trần-minh-Trị....................................  ............. $50.00
3/Chị QP Nguyễn-lương-Hùng.............................. $50.00
4/Cô Lê-thúy-Hằng ( bạn TmTrị, Paris )................. $50.00
5/Hồ văn Kỳ-Tuệ.......................... $100.00
6/NTNguyễn-văn-Chín(TMPHQ SĐ4KQ)............... $100.00
7/Lê-mạnh-Hùng...................... $100.00
8/Đinh-văn-Huê.................................................... $50.00
9/Nguyễn văn Hương & Mai ( bạn Sùng ).............. .. $50.00
10/ Tạ-kim-Luân ( con TK. Quyện )...................... $100.00
11/ Vũ Ngô Khánh-Truật.......... $100.00
12/ Phạm-bá-Yên................... $100.00
13/ Huỳnh-ngọc-Cẩn.................................. $100.00
14/ Đinh-văn-Khanh......................................... $50.00
15/ Mai-văn-Lê................................................. $100.00
16/ Nguyễn-anh-Tuấn....................................... $100.00
17/Nguyễn-đức-Cường ( LĐTLĐVK SĐ4KQ)........... $100.00
18/ Nguyễn-thành-Ấm............... $100.00
19/Tạ-huỳnh-Hoa ( em vợ Sùng )..... $100.00
20/ Cù-thái-Hòa Hội-Trưởng Hội AHKQ Sandiego    THX $200.00
21/Nguyễn-lãng-Uy............................................... $40.00
22/Bùi-ngọc-Thắng ( Hậu duệ KQ ).................... $50.00
23/ KQ Tran H, Dan................................................ $50.00
24/ NT Nguyễn-đức-Hoà ( KT/Phù-Cát )................ $50.00
25/ Phan-văn-Phúc............................................ $50.00
26/ Vĩnh-Phó................................................. $50.00
27/ Hồ-văn-Phước.......................................... $100.00
28/ Thiên-Lôi NT Ngô-đức-Cữu PĐ 524................. $100.00
29/ Cao-minh-Hoàng.................................... $100.00
30/ Nguyễn-tấn-Lộc................................ $100.00
31/ Thái-Ngùng PĐ 821................................ $50.00
32/ Phạm-đình-Khuông........... $50.00
33/ Kim-Ngưu Huỳnh-văn-Giàu PĐ 534.............. $50.00
34/ NT Phùng-văn-Chiêu BTLKQ.................. $50.00
35/ HKQVNCHTC ( HT Lê-văn-Sáu ).................. $100.00
36/ HKQVNCH San Diego ( HT Cù-thái-Hòa )    $100.00
37/Một người bạn cùng khóa............................ $100.00
38/Phạm-phú-Hoàn.................................... $50.00
39/ Võ-văn-Có...................................... $50.00
40/ Châu-đức-Tánh....................................... $50.00
41/ BS Nguyễn-lãng-Uyên Ysĩ Trưởng BX SĐ4KQ.... $100.00
42/ Hải-Âu Nguyễn-văn-Thu SĐ4KQ ................. $1,000.00
43/Dương-lâm-Tài                          ...................... $50.00
44/Phạm-ngọc-Sâm........................................... $50.00
45/ Từ-văn-Nghĩa.............................................. $100.00
46/ Phạm-ngọc-Hải.......................................... $40.00
47/ NT Phạm-đình-Anh....................................... $20.00
48/NT Nguyễn-Cầu Dupont............................ $50.00
49/ Từ-phước-Nam........................................... $100.00
50/ Trần thị Tuyết Tâm (ái nữ của Trần-minh-Trị 65F2)  $50.00
51/Bà QP Lê-văn-Đạt ( Trưởng phòng NV Sóc-Trăng ). $50.00
52/ NTNghiêm-xuân-Khuyến…………………
$50.00
53/ Russell L. Nguyen……………………… $100.00
54/ Lê-văn-Sáu (HT Hội AH KQ M.T CA)… $50.00
55/ Nguyễn-xuân-Thọ……… $50.00
56/ Kha-vi-Công.........................
$50.00
57/ Nguyễn-thế-Cừ........................
$100.00
58/ Lâm-thanh-Bình............
$50.00
59/ Phan-xuân-Hòa (Thầy Thích-linh-Quang)   
$100.00
60/ Nguyễn-hữu-Toản PĐ 528............
$50.00
61/ Trần-văn-Vinh........................... $50.00
62/ Mai-ngọc-Trai K.72A.......................
$100.00
63/ Phạm-văn-Thận PĐ219......................
$50.00
64/ Hoàng-thị-Nguyệt (chị vợ NT Thận)     
$100.00
65/ Phi Yến Ngô Tạo...............................
$100.00
66/ Thu Huỳnh ( Bạn vợ Từ-văn-Nghĩa )......
$100.00
67/ Nguyễn-văn-Lang (SĐ4KQ)................
$50.00
68/ Lê Nguyễn Gương Trần ( Bạn T.m.Trị ).
$50.00
69/ King Bee Đặng-Quỳnh............
$50.00
70/ Lâm-thành-Mông........................
$100.00
71/ BS Huỳnh-Anh....................
$200.00
72/ KQ Bùi-mạnh-Hùng.....................
$100.00
73/ Nhóm ĐH vùng HTĐ(anh BNH vận động )
$1,160.00
74/ Võ-Long PĐ 110....................
$50.00
75/ Nhà văn Nguyễn-viết-Trường PĐ116.....
$50.00
76/ Một Trung Tá USA...........
$100.00
77/ NT Nguyễn-duy-Diệm..........
$100.00
78/ Hồng-Điểu Phạm-thành-Quới...........
$50.00
79/ Lê-như-Thạch K,65F..................
$50.00
80/ Trần-phước-Huynh...................
$30.00
81/ Bạn của Huynh..................
$100.00
82/ Nguyễn-đăng-Đức K.65F............
$50.00
83/ NT Lê-như-Hoàn.................
$100.00
84/ Nguyễn-trường-Khương (anh NTThới PĐ 520) 
$50.00
85/ Hải-âu Thành PĐ 227..................
$100.00
86/ Bạn Hải-Âu Thành..................
$50.00
87/ Anthony cháu Thành 227..................
$50.00
88/ Nguyễn-quốc-Khánh ( CH Thiết-Giáp )........
$100.00
89/ Hội.KQĐBHK.........................................
$100.00
90/ H.TNguyễn-minh-Toàn K.67A-PĐ211.........
$100.00
91/Vương-Hi K..69A-PĐ718......................
$100.00
92/ Lâm-Y...................................................
$20.00
93/ Phạm-văn-Hải.......................................
$50.00
94/ Tôn-thất-Thục PĐ112 ...........................
$50.00
95/ NT Bùi-quan-Khương.............................
$200.00
96/ Chanh to Nguyen GA...........................
$50.00
97/ Trần-Sơn San Diego................................
$50.00
98/ Nguyễn-văn-Chẩn----------------------------
$100.00
99/ Nguyễn-văn-Tuy                                   
$50.00
100/Huỳnh-phước-Đức...................................
$50.00
101/Hà-minh-Thành                          ...........
$100.00
102/Trần-văn-Vinh                         
$50.00
103/Hồ văn Kỳ-Tường            
$100.00
104/Đàm-khánh-Thụy................     
$50.00
105/NT Lê-ngọc-Trạch                                   
$50.00
106/Linda Thuc Dinh                                   
$50.00
107/Lê-văn-Tiên                                      
$50.00
108/Phạm-tuấn-Kiệt.......                             
$50.00
109/Huỳnh-bá-Phước...................................   
$50.00
110/Tien T. Phan  PĐ 532                            
$50.00
111/ Minh Cưa....................................
$25.00
112/ Trần-quang-Khải (Ghiền)  ....................
$50.00
113/ The Trong Doan                                
$100.00
114/Nguyễn-văn-Thế          ......................
$100.00
115/Nguyễn-trọng-Mỹ........................
$50.00
116/ Tan Nguyen D                                   .
$50.00
117/ Cau Ba Nguyen        ......................
$100.00
118/Nguyễn-tiến-Vinh  .....................
$50.00
119/ Nguyễn-Đức         ..............................
$50.00
120/NT Ngô-khắc-Thuật   .........................
$50.00
121/NT Hồ-vĩnh-Thủy       ............................
$100.00
122/NT Nguyễn-văn-Ức.......................
$100.00
123/ NT Ngyễn văn Vechai      ................
$50.00
124/ NT Trịnh-đình-Bổn    ..................
$50.00
125/ Trần-thúc-Đính           ........................
$50.00
126/ Phan-tấn-Thành ( Cối )       .....................
$50.00
127/ Tuan Dang                          ........................
$50.00
128/ Phượng Tím Cali.............................
$50.00
129/ Luong Dai Nguyen        .............................
$50.00

$11,285.00

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.