Monday, July 2, 2018

THƯ NGỎ GỬI QUÝ HỘI VIÊN HỘI AHKQ/VNCH/ TRUNG CALIFORNIA

Trích yếu :v/v từ nhiệm trách vụ Giám sát viên của hội AHKQ/VNCH/Trung California

Kính thưa quý vị,
Tôi tên là Phạm Đình Khuông, đã được phục vụ trong quân chủng Không Quân Việt Nam Cộng Hòa hơn 10 năm với 8 năm ngành Khu Trục trước 30/4/1975.
Vì vận nước nên đã di cư và định cư tại Hoa Kỳ. Thừa lệnh của cố Trung tướng Trần Văn Minh, nguyên Tư lệnh KQ/VNCH mà một số anh em cựu quân nhân KQ và chúng tôi đã thành lập hội AHKQ/VNCH/miền Trung California vào ngày 21 tháng 2 năm 1982.
Sau đó tôi đã hân hạnh được phục vụ trong các ban chấp hành hội qua các trách vụ khác nhau suốt từ năm 1982 đến năm 2011 và từ năm 2016 đến năm 2018 với lòng nhiệt tình và hăng hái.
Ngày Đại hội Khoáng đại 20/05/2018 tôi đến tham dự Đại hội với chủ đích bầu chọn vị Hội trưởng cho nhiệm kỳ 2018-2021 và tự nhủ là sẽ không tham gia nữa trong cơ chế của hội mà chỉ làm một hội viên. Rồi vì cả nể nên trót nhận lời ở lại vai trò Giám sát viên cho nhiệm kỳ 2018-2021 !
Nhưng các sự kiện xẩy ra trong Đại hội và sau Đại hội đã làm cho tôi mất đi sự hăng hái phục vụ ! Nay tôi xin công bố :
  • Từ nhiệm trách vụ Giám sát viên cho nhiệm kỳ 2018-2021
  • Xin thành thực cáo lỗi cùng quý anh chị hội viên đã tín nhiệm tôi
Xin kính thông báo.
Miền Trung California ngày 27 tháng 6 năm 2018
Phạm Đỉnh Khuông