Friday, January 25, 2019

Phân Ưu Thiếu Tá Không Quân Phạm Quốc Anh

Được tin buồn
Thiếu Tá Không Quân Phạm Quốc Anh
Nguyên Hiệu Trưởng Trường Không Quân Nha Trang
Đã từ trần vào lúc 4:10 chiều 
ngày 20 tháng 1 năm 2019 tại Huntington Beach,California,USA
Hưởng thọ 85 tuổi
Chân thành chia buồn cùng các cháu và tang quyến
Nguyện cầu linh hồn
Thiếu tá KQ Phạm Quốc Anh
sớm vãng sanh miền Cực Lạc.
HỘI ÁI HỮU KHÔNG QUÂN VNCH
MIỀN TRUNG CALIFORNIA
  Thành Kính Phân Ưu

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.