Thursday, December 24, 2015

Thượng sĩ/1 Không Quân PHẠM VĂN MAI SQ 62/600033


Kính chuyển đến Quý < Thượng Cấp- KQ >- hoàn cảnh, của một<KQ già > đang lâm nạn, trong tình trạng kiệt quệ về Tài chính cũng như tinh thần, trong lúc bệnh hoạn không tiền <cơm nuớc>
lại lo cho đứa con gái bệnh tâm thần này!
bản thân lại bị Sỏi mật hành hạ!!! vợ đã mất 5 năm nay!
chúng tôi đã đến tận nhà, ghi lại hình ảnh và lấy tư liệu hồ sơ từ -anh KQ- Phạm Văn Mai.
Thượng sĩ/1  PHẠM VĂN MAI
SQ 62/600033
Nhập ngủ tại Căn Cứ 3 Trợ lực -KQ -TSN <30-05-1961>
Thụ huấn  tại TTHL -KQ Nha Trang - năm 1961
Đã từng dự những khóa học: Sơ Đẳng- Cao đẳng Bảo trì Phi Cơ
Đơn vị cuối cùng đến năm 1975:  
Do- Ch/Tướng  Huỳnh Bá Tính- Tư lệnh - SĐ3KQ
Tr/tá  Trần Doản Hoành - Không đoàn trưởng -  Không Đoàn 30 -bảo trì tiếp liệu
Đ/úy Mạc Thanh Thoàng / Sĩ quan -trực tiếp coi tôi....
Đã từng phục vụ  phi đoàn 516 ở Nha Trang- Đà Nẵng
dưới quyền Đ/Úy Phạm long Sửu < về sau Đ/úy Võ Xuân Lành> và Tr/úy Nguyễn Hồng Tuyền vào những năm 1962 đến 1964
Năm 1964 đến cuối năm 1965, Chỉ huy trưởng Phi Đoàn 110 <Đ/úy Lý Thành BA>
Năm 1965 ở Phi đoàn 112 tại Phi Trường Biên Hòa < Đ/úy Vỏ Văn Ân chỉ huy trưởng Phi đoàn 112>
Năm 1975 - Chỉ huy trưởng Phi Đoàn 112 < Tr/tá Hanh> sau cùng!
Chức vụ cuối cùng của tôi
Thượng Sĩ/1  -Trưởng Phi Đạo 112-  SĐ 3 KQ -Biên hòa
Địa chỉ: 
KQ  PHẠM VĂN MAI
Số 521/77H- Đường CMT8-Phường 13-
Quận 10 -SÀI GÒN
ĐT 0976869826
Kính chuyển quý < Thượng Cấp-KQ> và các Hội Đoàn < Nhờ MĐ -NKT PHẠM VĂN HÒA giúp chuyển ngỏ hầu có phương cách <trợ gúp hửu hiệu> cho một <KQ Già này>
Xin nhờ chị Hạnh Nhơn < hết lòng  -phổ biến-giúp đở>

    NHÓM THIỆN NGUYỆN-MĐ
        CHÀO CỐ GẮNGChúng tôi Đại Diện cho Đoàn Ý NGUYỆN KQ Trần văn Hiệp PD-518 đã trao phần QUÀ giúp đở cho Th/S1 KQ Phạm văn Mai là $300.USD tại Saigon vào khoảng 15h00 ngày 04-01-2016. 
Dưới đây là hình ảnh của Th/S1 Phạm văn Mai khi tiếp xúc.

 Anh KQ -Mai vừa báo cho tôi biết
anh mới  nhận được 100 Uc Kim, do một CH/KQ ở Úc Châu, gởi tặng và trước đó đã nhận 100 Úc Kim tổng cộng là $200 Úc Kim
 Qua nhờ<Cánh Thép Nam CA> đăng tải truyền bá
KQ Mai có nhờ tôi , cảm ơn anh Hòa nhiều lắm


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.