Thursday, September 17, 2015

Thư Cám Ơn KQ Thái Văn Hợp


Kính Quý Mạnh-thường-Quân,
Trân trọng cám ơn tất cả Quý Vị mở rộng tấm lòng nhân ái, giúp cho một chiến hữu đã gặp quá nhiều thảm cảnh trong cuộc sống vô thường nầy. Mừng là bạn ta: Thái-văn-Hợp đã ngộ được lẽ nhân sinh, trong hoàn cảnh khó khăn, khổ sở nào, bạn vẫn bình tỉnh, bạn cho rằng cái số của mình phải chịu vậy, chiến tranh đã cướp đi đôi mắt của bạn 43 năm nay, nhưng bạn lại sáng suốt, bạn đã "thấy" được trong xã hội VN ngày nay, rất nhiều người còn sống khổ hơn bạn, bạn biết chia cơm xẻ áo với mọi người, bao nhiêu năm qua, xung quanh vùng bạn ở, bạn đã cứu giúp biết nhiêu người, ai ai cũng yêu kính Ông Thầy mù Phước-Thiện.
Lần lạc quyên nầy, chúng ta chắc chắn sẽ rất vui mừng vì thấy quá nhiều Mạnh-thường-Quân đã nhiệt tình giúp TVH. Vạn lần cám ơn tất cả quý vị đã quyên góp được tổng số : $20,785.00.
Trong danh sách tôi có thay đổi nhỏ: số thứ tự 72 của KQ Bùi-mạnh-Hùng, thay bằng KQ Nguyễn-đức-Minh k.65 C (vì anh Hùng đã gom lại 1 check ủng hộ $1,410.00-Rất cám ơn anh Hùng). Số thứ tự 130 và 131, check chưa đến, nên chưa cộng vào tổng kết, chúng tôi đã gởi về 4 lần về cho Hợp và có trích $2,000.00 trong quỹ TVH để giúp KQ Diệp-Quít bịnh rất nguy kịch. Chúng tôi sẽ báo cáo rõ ràng khi đã gởi hết về cho Hợp.
Chúng tôi đã cộng rất nhiều lần, Huynh-Đệ nào có thời gian xin cộng lại giúp, xem có sai sót cho chúng tôi biết để điều chĩnh RẤT CÁM ƠN. 
" Không-Quân VN không bỏ anh em, không bỏ bạn bè"
Trân-trọng kính chào Quý Huynh-Đệ,
TQ Lê-văn-Sùng.
1/Lê-văn-Sùng..................................................... THX  $          100.00
2/Trần-minh-Trị....................................  .............  $            50.00
3/Chị QP Nguyễn-lương-Hùng..............................  $            50.00
4/Cô Lê-thúy-Hằng ( bạn TmTrị, Paris ).................  $            50.00
5/Hồ văn Kỳ-Tuệ.......................................... THX  $          100.00
6/NTNguyễn-văn-Chín(TMPHQ SĐ4KQ)...............  $          100.00
7/Lê-mạnh-Hùng.................................... THX  $          100.00
8/Đinh-văn-Huê....................................................  $            50.00
9/Nguyễn văn Hương & Mai ( bạn Sùng ).............. ..  $            50.00
10/ Tạ-kim-Luân ( con TK. Quyện )......................  $          100.00
11/ Vũ Ngô Khánh-Truật..................  THX  $          100.00
12/ Phạm-bá-Yên.......................................  THX  $          100.00
13/ Huỳnh-ngọc-Cẩn..................................  $          100.00
14/ Đinh-văn-Khanh.........................................  $            50.00
15/ Mai-văn-Lê.................................................  $          100.00
16/ Nguyễn-anh-Tuấn.......................................  $          100.00
17/Nguyễn-đức-Cường ( LĐTLĐVK SĐ4KQ)...........  $          100.00
18/ Nguyễn-thành-Ấm................................ THX  $          100.00
19/Tạ-huỳnh-Hoa ( em vợ Sùng ).................. THX  $          100.00
20/ Cù-thái-Hòa Hội-Trưởng Hội AHKQ Sandiego    THX  $          200.00
21/Nguyễn-lãng-Uy...............................................  $            40.00
22/Bùi-ngọc-Thắng ( Hậu duệ KQ )....................  $            50.00
23/ KQ Tran H, Dan................................................  $            50.00
24/ NT Nguyễn-đức-Hoà ( KT/Phù-Cát )................  $            50.00
25/ Phan-văn-Phúc............................................  $            50.00
26/ Vĩnh-Phó.................................................  $            50.00
27/ Hồ-văn-Phước..........................................  $          100.00
28/ Thiên-Lôi NT Ngô-đức-Cữu PĐ 524.................  $          100.00
29/ Cao-minh-Hoàng....................................  $          100.00
30/ Nguyễn-tấn-Lộc................................  $          100.00
31/ Thái-Ngùng PĐ 821................................  $            50.00
32/ Phạm-đình-Khuông.........................  THX  $            50.00
33/ Kim-Ngưu Huỳnh-văn-Giàu PĐ 534..............  $            50.00
34/ NT Phùng-văn-Chiêu BTLKQ..................  $            50.00
35/ HKQVNCHTC ( HT Lê-văn-Sáu )..................  $          100.00
36/ HKQVNCH San Diego ( HT Cù-thái-Hòa )   ...  THX  $          100.00
37/Một người bạn cùng khóa............................  $          100.00
38/Phạm-phú-Hoàn....................................  $            50.00
39/ Võ-văn-Có......................................  $            50.00
40/ Châu-đức-Tánh.......................................  $            50.00
41/ BS Nguyễn-lãng-Uyên Ysĩ Trưởng BX SĐ4KQ....  $          100.00
42/ Hải-Âu Nguyễn-văn-Thu SĐ4KQ .................  $      1,000.00
43/Dương-lâm-Tài                          ......................  $            50.00
44/Phạm-ngọc-Sâm...........................................  $            50.00
45/ Từ-văn-Nghĩa..............................................  $          100.00
46/ Phạm-ngọc-Hải..........................................  $            40.00
47/ NT Phạm-đình-Anh.......................................  $            20.00
48/NT Nguyễn-Cầu Dupont............................  $            50.00
49/ Từ-phước-Nam...........................................  $          100.00
50/ Trần thị Tuyết Tâm (ái nữ của Trần-minh-Trị 65F2)   $            50.00
51/Bà QP Lê-văn-Đạt ( Trưởng phòng NV Sóc-Trăng ).  $            50.00
52/ NTNghiêm-xuân-Khuyến…………………  $            50.00
53/ Russell L. Nguyen………………………  $          100.00
54/ Lê-văn-Sáu (HT Hội AH KQ M.T CA)....     THX  $            50.00
55/ Nguyễn-xuân-Thọ………………  THX  $            50.00
56/ Kha-vi-Công.........................  $            50.00
57/ Nguyễn-thế-Cừ........................  $          100.00
58/ Lâm-thanh-Bình.....................   THX  $            50.00
59/ Phan-xuân-Hòa (Thầy Thích-linh-Quang)     THX  $          100.00
60/ Nguyễn-hữu-Toản PĐ 528..................   THX  $            50.00
61/ Trần-văn-Vinh...........................  $            50.00
62/ Mai-ngọc-Trai K.72A.......................  $          100.00
63/ Phạm-văn-Thận PĐ219......................  $            50.00
64/ Hoàng-thị-Nguyệt (chị vợ NT Thận)       $          100.00
65/ Phi Yến Ngô Tạo...............................  $          100.00
66/ Thu Huỳnh ( Bạn vợ Từ-văn-Nghĩa )......  $          100.00
67/ Nguyễn-văn-Lang (SĐ4KQ)................  $            50.00
68/ Lê Nguyễn Gương Trần ( Bạn T.m.Trị ).  $            50.00
69/ King Bee Đặng-Quỳnh...................   THX  $            50.00
70/ Lâm-thành-Mông........................  $          100.00
71/ BS Huỳnh-Anh...............................   THX.  $          200.00
72/ KQ Bùi-mạnh-Hùng.....................  $          100.00
73/ Nhóm ĐH vùng HTĐ(anh BNH vận động )  $      1,160.00
74/ Võ-Long PĐ 110..................................THX  $            50.00
75/ Nhà văn Nguyễn-viết-Trường PĐ116........ THX  $            50.00
76/ Một Trung Tá USA.......................  THX  $          100.00
77/ NT Nguyễn-duy-Diệm..................... THX  $          100.00
78/ Hồng-Điểu Phạm-thành-Quới................. THX  $            50.00
79/ Lê-như-Thạch K,65F...............................THX  $            50.00
80/ Trần-phước-Huynh............................ THX   $            30.00
81/ Bạn của Huynh..................................THX  $          100.00
82/ Nguyễn-đăng-Đức K.65F...................... THX  $            50.00
83/ NT Lê-như-Hoàn................................. THX  $          100.00
84/ Nguyễn-trường-Khương (anh NTThới PĐ 520)   $            50.00
85/ Hải-âu Thành PĐ 227...........................   THX  $          100.00
86/ Bạn Hải-Âu Thành...........................  THX  $            50.00
87/ Anthony cháu Thành 227..................  $            50.00
88/ Nguyễn-quốc-Khánh ( CH Thiết-Giáp )........  $          100.00
89/ Hội.KQĐBHK.........................................  $          100.00
90/ H.TNguyễn-minh-Toàn K.67A-PĐ211.........  $          100.00
91/Vương-Hi K..69A-PĐ718......................  $          100.00
92/ Lâm-Y...................................................  $            20.00
93/ Phạm-văn-Hải.......................................  $            50.00
94/ Tôn-thất-Thục PĐ112 .......................................$50.00.    THX.  $            50.00
95/ NT Bùi-quan-Khương......................................$200.00.    THX  $          200.00
96/ Chanh to Nguyen GA.........................................$50.00.   THX  $            50.00
97/ Trần-ngọc-Sơn San Diego..................................$50.00.   THX  $            50.00
98/ Nguyễn-văn-Chẩn-----------------------------------$100.00.    THX  $          100.00
99/ Nguyễn-văn-Tuy                                   ..............$50.00    THX  $            50.00
100/Huỳnh-phước-Đức.............................................$50.00.    THX.  $            50.00
101/Hà-minh-Thành                          ....................$100.00.    THX.  $          100.00
102/Kim-Bich Thi Vu                         .....................$50.00.     THX.  $            50.00
103/Hồ văn Kỳ-Tường              ................................$100.00.    THX.  $          100.00
104/Đàm-khánh-Thụy................       ......................$50.00      THX.  $            50.00
105/NT Lê-ngọc-Trạch                                      .......$50.00.      THX  $            50.00
106/Linda Thuc Dinh                                        ......$50.00.     THX.  $            50.00
107/Lê-văn-Tiên                                                ......$50.00.     THX.  $            50.00
108/Phạm-tuấn-Kiệt.......                                      ....$50.00.     THX.  $            50.00
109/Huỳnh-bá-Phước...................................     .......$50.00.     THX.  $            50.00
110/Tien T. Phan  PĐ 532                            ............$50.00.     THX.  $            50.00
111/ Minh Cưa.........................................................$25.00.     THX     $            25.00
112/ Trần-quang-Khải (Ghiền)  .................................$50.00.     THX.  $            50.00
113/ The Trong Doan                                  ............$100.00.     THX.    $          100.00
114/Nguyễn-văn-Thế          .....................................$100.00.     THX.  $          100.00
115/Nguyễn-trọng-Mỹ................................................$50.00.     THX.  $            50.00
116/ Tan Nguyen D                                   .................$50.00.    THX.  $            50.00
117/ Cau Ba Nguyen        .........................................$100.00.   THX.  $          100.00
118/Nguyễn-tiến-Vinh  ................................................$50.00.   THX.  $            50.00
119/ Nguyễn-Đức         ................................................$50.00.   THX.  $            50.00
120/NT Ngô-khắc-Thuật   ............................................$50.00.   THX.  $            50.00
121/NT Hồ-vĩnh-Thủy       ..........................................$100.00    THX.  $          100.00
122/NT Nguyễn-văn-Ức..............................................$100.00.    THX.  $          100.00
123/ NT Ngyễn văn Vechai      ......................................$50.00.    THX.  $            50.00
124/ NT Trịnh-đình-Bổn    ...........................................$50.00.    THX.  $            50.00
125/ Trần-thúc-Đính           .........................................$50.00.    THX.  $            50.00
126/ Phan-tấn-Thành ( Cối )       ..................................$50.00.     THX.  $            50.00
127/ Tuan Dang                          .................................$50.00.     THX.  $            50.00
128/ Phượng Tím Cali...................................................$50.00.     THX.  $            50.00
129/ Luong Dai Nguyen        ........................................$50.00.     THX.  $            50.00
130/ Vũ-văn-Nghị              ...........................................$50.00.  $            50.00
131/ Thân hữu của NS Xuân-Điềm ( Ban Tù Ca XĐ )....$500.00.  $          500.00
132/ Lê-hồng-Đức ( từ Đức Quốc ).................................$100.00.     THX.  $          100.00
133/ Nguyễn thị Thanh-Tâm ( San Diego )..................... $50.00.      THX.  $            50.00
134/ Thần-Ưng Nguyễn-thành-Đức ( Canada )................ $50.00.  $            50.00
135/ KQ Ngô-đắc-Lộc..................................................... $50.00.   THX.  $            50.00
136/ NT Dương-xuân-Nhơn...........................................$100.00.    THX  $          100.00
137/ Phi-Đoàn Thiên-Sứ 546                                            $400.00.   THX  $          400.00
138/ Phạm-phú-Hưng (con trai KQ Phạm-phú-Hoàn).....$100.00.    THX  $          100.00
139/ Phạm-công-Cẩn (PĐ229)..........................................$50.00.    THX.  $            50.00
140/ Ó Đen Trần-trọng-Minh ( PĐ 548)..........................$100.00.    THX.  $          100.00
141/ Phạm-Sơn ( PĐ 237 ).............................................$100.00.     THX.  $          100.00
142/ Phạm-hồng-Hải   QC Nha-Trang.............................$100.00.     THX.  $          100.00
143/ Ngô-hữu-Tràng (Trưởng trạm HK Đà-Nẳng)...............$50.00.     THX.  $            50.00
144/ Bà QP Khưu-văn-Phát ( cựu PĐT PĐ 215 )..............$100.00.    THX.  $          100.00
145/ NT Trần-văn-Nghĩa (TPAP/KD92CT/SĐ2KQ)..........$100.00.     THX  $          100.00
146/ Hai v Chu                                                      ..........$50.00.     THX  $            50.00
147/ Trần-văn-Xã   ( PĐ 116 )                                  .........$30.00.     THX.  $            30.00
148/ Nguyễn-cữu-Hiền K. 65 D2                       ................$50.00.     THX.  $            50.00
149/ Đinh-văn-Đại                 .........................................$100.00.     THX.  $          100.00
150/ Chanh Manh Vu                                            ............$50.00.    THX.  $            50.00
151/ Ngô-thế-Hùng K.65 G             ....................................$50.00.     THX.  $            50.00
152/ Danh-ngọc-Anh ( PĐ 215 )..........................................$50.00.     THX.  $            50.00
153/ NT Lại-đắc-Ngọc K.62 C.............................................$100.00.     THX.  $          100.00
154/ Nguyễn-đức-Chư  K. 65 F2...........................................$50.00.     THX.  $            50.00
155/ Phan-thế-Phiệt ( PĐ 116 )...........................................$100.00.     THX.  $          100.00
156/ Vũ-đình-An          ......................................................$100.00.     THX.  $          100.00
157/ Lan N. Trinh           .......................................................$50.00.    THX.  $            50.00
158/Trần-văn-Nguyên    ........................................................$50.00.    THX.  $            50.00
159/ Nguyễn-hải-Hoàn   ........................................................$50.00.    THX.  $            50.00
160/ Nguyễn-văn-Bá - Hiệp sĩ Mù ( PĐ 114 )..........................$50.00.    THX.  $            50.00
161/ Hàng-văn-Trung k.65 D...............................................$100.00.    THX.  $          100.00
162/ Lan v. Trinh               ....................................................$30.00.    THX.  $            30.00
163/ NT Tô-văn-Cáp ..............................................................$50.00.    THX.   $            50.00
164/ Thân-Hữu CSVSQ  Dalat...............................................$100.00.    THX.  $          100.00
165/ Nghi V. Vu                                         ..............................$50.00.   THX.  $            50.00
166/ NT Nguyễn-hữu-Lộc  ( PĐ 124 )         ...........................$100.00.    THX.  $          100.00
167/ Vinh Xuan Ly    ( PĐ 546 )     ........................................$100.00.    THX.  $          100.00
168/ Hoa Huynh                           .......................................    $40.00.    THX.  $            40.00
169/ Tru Q. Bui             ...........................................................$50.00.   THX.  $            50.00
170/ Lưu-thanh-Sơn...............................................................$100.00.   THX.  $          100.00
171/ Nguy ễn-T -Nam................................................................$50.00.    THX.  $            50.00
172/ Lưu Thingau Paul............................................................$50.00.     THX.  $            50.00
173/ Thuy N. Trân....................................................................$50.00.    THX.  $            50.00
174/ Huỳnh-bách-Khoa  PĐ 122, 516, 520..............................$50.00     THX.  $            50.00
175/ Phạm-ngọc-Bạch  K.65 C........................................       $100.00.    THX.  $          100.00
176/ Trần-đức-Thanh ( bạn Ó Đen Trần-trọng-Minh )...........$100.00.    THX  $          100.00
177/ BTC KĐ51 CT HỘI-NGỘ.............................................$200.00.      THX.  $          200.00
178/ Nghệ-sĩ Thái-mộng-Trinh  Hậu Duệ PĐ 116...................$50.00.  $            50.00
179/ Dr Hai-van-Ha (project Hope for Southeast Asia-MA)$120.00.  $          120.00
180/ ÔB Trần-quán-Niệm ( CTCDNVQG NAM NJ)..........$100.00.  $          100.00
181/ ÔB Hoàng-Lan (chủ nhân tiệm vàbg Hoành-Lan NY)$100.00.  $          100.00
182/ Nha-sĩ Lý Ngọc-Ánh ( Philadelphia )..........................$100.00.  $          100.00
183/ Downtown Renal Medicine PC ( NY)  .......................$100.00.  $          100.00
184/ ÔB Ba Huynh ( Springfield-VA )...................................$50.00.  $            50.00
185/ Ca-sĩ Thái-Ngọc & Lanny (NJ)......................................$50.00.  $            50.00
186/ Cô Nuôi ( Thủ-Quỹ CĐ Philadelphia )...........................$30.00.  $            30.00
187/ Ca-sĩ Quốc-Quyền      ...................................................$100.00.  $          100.00
188/ NT Lưu-huy-Cảnh Thiên-Lôi Đỏ 524............................$100.00.        THX.  $          100.00
189/ KQ Nguyễn-ngọc-Anh  k.66 B- SĐ4KQ   .......................$50.00.       THX.  $            50.00
190/ KQ Võ-thứ-Khanh      ....................................................$100.00.        THX.  $          100.00
191/ KQ Trương-kính-Du.......................................................$100.00.        THX.  $          100.00
192/ KQ Huỳnh-công-Đáng PĐ 229.......................................$100.00.       THX.  $          100.00
193/ KQ Hoàng-thạch-Đỉnh ...................................................$100.00.       THX.  $          100.00
194/ KQ Hàng--Long  K.67 A-PĐ110 ....................................$100.00.       THX.  $          100.00
195/ Thao H. Dao....................................................................... $50.00.      THX.  $            50.00
196/ NT Mai-văn-Chớ.................................................................$50.00.      THX.  $            50.00
197/ Ca-sĩ Thành-Luân  ( Bạn Sùng  ).........................................$50.00.      THX.  $            50.00
198/ ÔB. Nguyễn-văn-Nho ( thông gia NT Nv.Trường)           $100.00.  $          100.00
199/ Nguyễn kim Trúc-Hân ( ái nữ NT Trường ).........................$50.00.  $            50.00
200/Huỳnh-quốc-Hải                                                    ................$50.00.      THX  $            50.00
201/ KQNguyễn-hoàng-Hưng SĐ4KQ.   ..................................$100.00.       THX.  $          100.00
202/ KQ Chinh-Lưu......................................................................$30.00.      THX.  $            30.00
203/ NT Phạm-quý-Bình       .......................................................$50.00.       THX.  $            50.00
1-   Phạm Hi Oánh            $  50.00 (Giúp thêm bên H.N.C)                 $   50.00  $            50.00
2-   Hàn Phú$  50.00 (Đã nhận ngân phiếu) …………. ………………. $ 100.00                    $            50.00
3-   Đỗ Kim Thiện  $100.00 (Oánh ứng trước)…………………………..$ 200.00        $          100.00
4-   Nguyễn Công Minh      $50.00 (Oánh ứng trước)………………....$ 250.00  $            50.00
5-   Trịnh Ngọc Bằng           $50.00 (Oánh ứng trước)………………....$ 300.00  $            50.00
6-   Phạm Vũ Bằng                          $50.00 (Oánh ứng trước)…………$ 350.00  $            50.00
7-   Trần Duy Hạnh              $50.00 (Cash - Thảo )………………………$ 400.00  $            50.00
8-   Đặng Công Quyền        $50.00 (Đã nhận ngân phiếu)…………..$ 450.00  $            50.00
9-   Nguyễn Quang Đan     $50.00 (Oánh ứng trước)…………………$ 500.00  $            50.00
10- Hoàng Xuân Trường               $50.00 (Cash)……………………$ 550.00  $            50.00
11- Nguyễn Khắc Điệp    $100.00 Đã nhận ngân phiếu)……………$ 650.00  $          100.00
12- Đặng Quốc Oanh       $100.00 (Đã nhận ngân phiếu)…………..$ 750.00  $          100.00
12B-NG. Xuân Trung      $  50.00 (Đã nhận ngân phiếu)…………..$ 800.00  $            50.00
14- Nguyễn văn Huệ       $  50.00 (Oánh ứng trước)…………………$ 850.00  $            50.00
15- Vũ Ngọc Khánh Ca   $  50.00 (cash)…………………………………$ 900.00  $            50.00
16- Ngộ Không                  $  50.00 (Oánh ứng trước)…………………$ 950.00   $            50.00
17- Nguyễn Đình Lộc AUS$ 100.00(Đã nhận ngânphiếu) ………....$1,050.00  $          100.00
18- Liêm Nguyễn             $  50.00 (Đã nhận ngân phiếu)……….. .$1,100.00  $            50.00
19- Hà Chu Hằng              $  50.00 (Cự Thất bao) …………………… $1,150.00  $            50.00
20- Ngô Việt Hồ               $100.00 (Oánh ứng trước)…………………$1,250.00  $          100.00
21-  Phạm Đức Tiến          $  50.00 (Đã nhận ngân phiếu) ...………$1,300.00  $            50.00
22-  Nguyễn Văn Ngọc     $  50.00 ( Oánh ứng trước) ………………..$1,350.00  $            50.00
23- Lê Sỹ Hải                     $100.00 (Oánh ứng trước)……………….…$1,450.00  $          100.00
24- Nguyễn Dư Khánh Luck $ 50.00 (Cash) …………………………….$1,500.00  $            50.00
25- Ánh Nguyễn                 $  50.00 (Đã nhận ngân phiếu)…..………$1,550.00  $            50.00
26- Trần Quang Khải        $  50.00 (Oánh ứng trước)…………………$1,600.00  $            50.00
27- Vô Danh 1 (Bạn Khánh Ca) $50.00 (Cash) …………………………$1,650.00  $            50.00
28- Đỗ Danh Kiệt              $100.00   (Oánh ứng trước) ……………… $1,750.00  $          100.00
29- Vô Danh 2 Bạn chị OanhV.$  50.00   (Cash Thảo)………..……  $1,800.00  $            50.00
30- Nguyễn Xuân Thịnh            $  50.00 (Oánh ứng trước)…………$1,850.00  $            50.00
31- Cô Hải (bạn chi Oanh)$100.(cash Thảo) TOTAL TO DATE:…$1,950.00  $          100.00
1-  PHẠM HI OÁNH $  50.00 …(Cash)……………………………… 50  $            50.00
2-  TRẦN ĐỨC VỊNH $  50.00 (Đã nhận check).............................100  $            50.00
3-  BÙI LÊ CANH $  50.00 (Đã nhận check)…..…………………….150  $            50.00
4-  CAO ĐÌNH PHÚC $  50.00 (Cash)………………………………..200  $            50.00
5-  LÊ XUÂN VŨ(Brandon Le) $  50.00 (Đã nhận check)………….250  $            50.00
6-  PHẠM QUANG BÌNH $100.00 (Đã nhận check).……………….350  $          100.00
7-  MAI TRUNG CƯỜNG $  50.00 (Cash)…………………………..400  $            50.00
8-  CHỊ MAI (NGÔ GIÁP) $  50.00 (Cash)…………………………...450  $            50.00
9-  TRỊNH TRỌNG BÌNH $  50.00 (Đã nhận check)………………..500  $            50.00
10- VŨ BÁ HOAN $  50.00 (Chờ check)……………………………..550  $            50.00
11- VƯƠNG XUÂN HIẾU $  50.00 (Chờ check)……………………600  $            50.00
12- TUẤN NGUYỄN    $100.00 (Đã nhận check)…………………..700  $          100.00
12bis- VŨ TIẾN THUẦN   $50 (Chờ check)…………………………750  $            50.00
14- NGUYỄN DƯƠNG    $50.00  (Đã nhận check)……..…...…….800.00  $            50.00
15- WILLIAM NGUYỄN LIÊM $50.00 (Đã nhận check)…………….850.00  $            50.00
16- Bích Thuỷ (Em của Oánh)  $100.00…………TOTAL…………$950.00  $          100.00

 $    20,415.00

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.