Tuesday, August 25, 2015

Thư giản cuối tuần, mời xem vũ sư Thùy-Vân biểu diển Waltz, KQ Lê-văn-Sùng chỉ làm cây cột cho cô tựa để nhảy.

 

No comments:

Post a Comment