Tuesday, August 4, 2015

Thông Báo Đặc Biệt

Thông Báo Đặc Biệt Ngàn Năm Một Thuở.Trân trọng thông báo cùng quý anh có tên trong danh sách đính kèm dưới đây liên lạc với KQ Phạm-quang-Khiêm hạn chót là ngày 31 tháng 08-2015 này để nhận lại kỷ vật " độc nhất vô nhị " từ instructor Berthel Copod để lại. Ngoài ra nếu các bạn nào thấy được tên của bạn mình thì thông báo dùm để các anh ấy nhận lại kỷ niệm sau chuyến bay Solo của mình.

Sau thời gian này KQ Khiêm sẽ không chịu trách nhiệm nếu các không có người nhận lại kỷ vật của mình. Kính thông báo cùng các AC Không Quân tường.Thông Báo Đặc biệt !
Danh sách các học trò của Thầy Berthel Coopwood
Được thả Solo Từ Khóa 71-01 đến 74-07
Ông Thầy Bethel Coopwood. Trước khi Bye Bye trí nhớ của ổng
Ông đã nhờ “care giver” của ông gởi cho tôi 29 tấm plaque 6x9 inche
 có ghi tên của các học trò mà ông đã thả Solo tại trường bay (Randolph) Stingson . Texas.
Quý Bạn nào có tên trong bản danh sách này muốn có tấm plaque
 này để làm kỹ niệm thì xin vui lòng gởi 20$ cước phí , bạn nào liên lạc
 trước tôi sẽ gởi. Bạn nào liên lạc sau tôi sẽ gởi photo Hi-Resolution
 để các bạn có thể in ra lớn, lộng kính chưng trong nhà, các tấm plaque
 này nay đã 45 Năm !
Nay thông báo: ( Trước khi tôi cho lên E-bay để bán đấu giá ! )
Pham Quang Khiem ( 71-03)
901 Greenway Ct.
Miamisburg, OH 45342
937-361-8311 (Cel)
 
Class 71-08
Phung P. Khai
Nguyen M. Giang
Nghe M Hiep
Nguyen M. Hiep
Class 73-06
AC Tran B. Kha
AC Tran N. Phuong
 
Class 74-05
2Lt. Ha Q. Thong
AC Tran D.Q. Nghiep
 
Class 71-02
WO Duong H. Ky (KIA Pleiku)
WO Tran V. Ba
Class 71-03
WO Pham Q. Khiem
WO Huynh O. Phung
WO Bui V. Thac
Class 71-04
WO Le Van Duong
WO Truong Hai
WO Chau Vinh Khai
WO Phan Cong Doan
Class 71-06
WO Nguyen V. Dung
AC Nguyen T. Duc
WO Khuu Son
2LT (Loas) Leuth
 
Class 72-01 (72-06)
Nguyen G. Hoc
Class 72-02
AC Nguyen N. Diep
AC Nguyen H. Hieu
Class 72-04/ 72-09
Le Van Duong
Truong N. Dung
Do Chuong
Tran Cuong
Class 73-03
Nguyen Q. Vinh
Class 72-05
Vo N. Ba
Class 72-04
AC Nguyen H. Hieu
AC Huynh V. Hoang
AC Nguyen N. Diep
AC Nguyen H. Dinh
Class 72-04
Nguyen V. Dong
Lam T. Hai
 
Class 73-05
Nguyen H. Phuoc
Le V. Nga
 
Class 74-06
AC Tu D. An
AC Le T. Canh
AC Huynh V. Diet
AC Ly V. Anh
 
Class 73-02
Dang V. Loc
Nguyen V. Hung
Nguyen V. An
 
Class 73-07
AC Ha V. Chuong
AC Nguyen T. Cong
AC Huynh H. Hanh
2Lt Vo H. Day
 
Class 73-04
Duong C. Dinh
 
Clss 71-07
A-C Nguyen T. Co
AC Truong M. An
A-C Nguyen V. Tinh
A-C Nguyen V. Duc
Class 74-07
AC Tran T. Loc
AC Vu V. Cao
 
 
Class 72-07
Pham V. Ban
Nguyen Nhay
 
Class 72-02 (72-07)
Tran T. Danh
 
Class 72-06
Pham G. Hoan
Tran H. Long
Tran T. Gioi
 
Class 73-01
Viengkeo Pradichit Laos
Vo V. Hung
 
Class 71-05
WO T. V. Loi
 
Class 72-03 (72-08)
Pham M. Chau
Lai T. Cau
Class 72-05
Nguyen D. Hanh
Bui T. Dung
Tran V. Hiep
 
 
Class 72-01
Nguyen Van Hien
Phan Van Hoang
Tran V. Gam
Nguyen Minh Hoang

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.