Saturday, April 1, 2017

Phân Ưu Cựu Đại Tá Huỳnh Hữu Hiền


Phân-Ưu
Cựu Đại Tá HUỲNH HỮU HIỀN
Nguyên Chỉ Huy Trưởng Căn Cứ 2 Trợ Lực Biên Hoà
Nguyên Chỉ Huy Trưởng Phi Đoàn Khu Trục 514
Nguyên Tham Mưu Trưởng Không Quân VNCH
Nguyên Tư Lệnh Không Quân VNCH
 
Đã cất cánh Phi vụ cuối về Miền Miên Viển,
ngày 25 tháng 3 năm 2017 tại California, USA
Hưởng thọ 87 tuổi

Chân thành chia buồn cùng tang quyến
    Nguyện cầu Hương Linh Cựu Đại Tá Huỳnh Hữu Hiền sớm an vui nơi Cõi Vĩnh Hằng.
 Gia Đình Nguyễn Văn Bá 
Gia Đình Ôn Văn Tài 
Gia Đình Nguyễn Hồng Tuyền