Tuesday, September 20, 2016

Vĩnh Biệt / Vào vùng miên viễn xa xôi - Cánh chim bạt gió Bạn rời anh em.

Vào vùng miên viễn xa xôi
Cánh chim bạt gió Bạn rời anh em.
                          *
Ba-Sáu-Chín thân quen bằng hữu
Sáu-Chín-B ấp ủ lòng trai
Nha Trang với những tháng ngày
Thao trường nắng cháy chí trai đắp bồi.
Rồi chia tay anh tôi mỗi ngã
Mang Phi bào khắp cả mọi miền
Vì nhà, đánh đuổi cuồng điên
“Hào Hùng, Độc Đáo “ ước nguyền hùng anh (1)
Chí tang bồng, trời xanh cánh thép
Đánh hung tàn làm đẹp non sông
Ngang tàng Bảo Quốc Trấn Không
Bay trên lửa đạn …  Tây, Đông tung hoành.
Nhưng vận nước, thôi đành lưu lạc !
Xếp phi bào, phiêu bạt đó đây
Bao lần họp mặt xum vầy
Bạn bè cùng khóa, đắp xây thâm tình.
                             *
Rồi hôm nay được tin bạn mất
Lòng hỏi lòng: Sự thật đúng, sai ?
Thôi rồi ! Người đã xuôi tay
Giã từ bằng hữu … áo bay liệm đời !
Phút ly biệt, đầy vơi nỗi nhớ     
Người bạn thân một thuở đi rồi !
Chuông nhà thờ đổ từng hồi
Đưa Phạm Hữu Lộc về nơi vĩnh hằng .
Nơi Thiên đàng … công bằng, bác ái
Cõi trần ai … dầu dãi, gian nan
Giã từ Tổ Quốc Không Gian
Hưởng Nhan Thánh Chúa, bình an linh hồn .
Phút đưa tiễn dạ khôn tả xiết
Kiếp vô thường, vẫn biết xưa nay
Ba thước đất, một hình hài
Đưa người, không biết rồi ai đưa mình !
Đây chén rượu … hiển linh chứng giám
Sầu biệt ly, ảm đạm xa anh
Dương gian, âm cảnh thôi đành
Tâm hương khấn nguyện, lòng thành tiễn đưa.
 
Hồng Văn Thêm
(3/69 & 69B San Diego, CA  9/2016)
 
(1)   Hào Hùng và Độc Đáo” một trong những điều tâm nguyện.

No comments: