Thursday, November 8, 2018

50 Năm Kỷ Niệm Ngày Mãn Khóa Liên Khóa Không Giống Ai 1968

 Để kỷ niệm 50 năm từ ngày chúng ta hoàn tất chương trình huấn luyện quân sự căn bản, mang cập bậc Chuẩn Úy và trở thành các tinh cầu bay trong đêm trăng, một số anh em của Liên Khóa Không Giống Ai 1968 quyết định tổ chức một buổi hội ngộ để các anh em của Liên Khoá 1968 có dịp ngồi ôn lại các kỷ niệm hào hùng năm xưa trong 3 ngày 11, 12 và 13 tháng 10 năm 2019. Các chi tiết mới sẽ được phổ biến trên mạng và Hộ Quán Phi Dũng trong các thông báo kế tiếp. 
BTC kêu gọi và mong mỏi anh em của liên khóa sẽ thu xếp về miền California nắng ấm trong kỳ hội ngộ này. 

TM Ban Tổ Chức
Hải Âu Nguyễn Văn Thu
Hồng Tiễn Bùi Tường Cảnh
Lạc Long Lê Quang Vinh

No comments: