Saturday, July 6, 2024

Hội Ngộ Sư Đoàn VI Không Quân lần 2


 
Thân Kính mời Quý NT và quý Thân Chiến hữu từng sống, phục vụ tại Pleiku & Phù cát,
xin sắp xếp thì giờ để về tham dự Hội Ngộ SĐVIKQ Lần 2 vào tuổi xế bóng.

Ghi tên tham dự và giúp vui văn nghệ đều có trong link đính kèm.

Phí ủng hộ phần ăn xin gởi về: 
Peter Khanh Do
14761 Givens Pl
Westminster, CA 92683
714-548-1550.

Rất mong được tiếp đón quý NT và quý Thân Chiến hữu
T/M BTC
Bắc Đẩu Võ Ý

Click vào Link dưới đây để ghi tên tham dự:

Click vào Link dưới đây để xem danh sách đã ghi tên:


KQ Võ Ý


No comments: