Thursday, July 23, 2015

HAHKQVNCH MIỀN TRUNG CALIFORNIA THÔNG BÁO

 
1./ Picnic ngoài trời: Chủ Nhật ngày 13 tháng 9 năm 2015
Từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều
Địa điểm: Garden Grove park, 9301 Westminster Bld, CA
2./ Thanksgiving: Thứ Sáu ngày 20 tháng 11 năm 2015
Từ 5 giờ chiều đến 11 giờ 30 tối.
Địa điểm: Paracel Seafood Restaurant
3./ Ngày Tất niên: Thứ Bảy ngày 20 tháng 2 năm 2016
Từ 9 giờ 30 sáng đến 3 giờ chiều.
Địa điểm: Paracel Seafood Reataurant
4./ Ngày Không lực: Thứ Sáu ngày 01 tháng 7 năm 2016
Từ 6 giờ chiều đến 11 giờ 30 tối
Địa điểm: Paracel Seafood Restaurant

Trong thời gian rất gần, Hội sẽ thông báo chi tiết tài sản của Hội khi nào ban XLTV bàn giao đầy đủ
HT Lê văn Sáu

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.