Wednesday, March 8, 2017

Cáo Phó Cố Đại Tá Phùng Văn Chiêu nguyên Không Đoàn Trưởng Không Đoàn Yểm Cứ Sư Đoàn 3 KQ Biên Hòa


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.