Wednesday, December 6, 2017

Cựu Trung Úy Không Quân : TRẦN - THẢNH

Sq: 69/601.495 . Cấp bậc: Tr/úy CLQ .
Đ/vị: Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân Nha Trang.
         Trưởng kho Vũ Khí Đạn Dược ( 6434 ) .
       - Liên đoàn trưởng:  Tr/úy : Lê - Công - Hiếu .
       -Đoàn trưởng tiếp liệu:  Đ/úy: Lê - Văn - Xuân .
Năm 1995, Bị bịnh Tai Biến Mạch Máu Não, Liệt hai chi (Tay và Chân phải) .
Hiện Nay, Bệnh thêm nặng, Gia Đình gặp Khó Khăn. Gởi Thư Xin các Niên Trưởng, các Bạn Đồng Ngũ trong Binh Chủng Không Quân, Yễm Trợ một phần kinh phí để chữa bịnh, với tinh thần: Không Quân , Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè. Kính Mong, Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu Không Quân. Thương Tình Giúp Đở .
Đ/chỉ: Tổ 1, Thôn Xuân Lạc, xã Vỉnh Ngọc, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa .
Đ/thoại: 02583.890.418
 
 

No comments:

Post a Comment