Wednesday, March 11, 2020

Thông Báo Hủy bỏ Ngày Họp măt Gia Đình Kỹ Thuật Tiếp Vận & Bô lão KQVN 28-6-2020

 Westminster ngày 9 tháng 3 năm 2020
 Kính thưa :
             Quý vị Bô lão KQ VNCH
             Quý anh chị thuộc Gia Đình Kỹ Thuật & Tiếp Vận KQ VNCH
             Quý anh chị KQ VNCH

 Trích yếu : Hủy bỏ Ngày Họp măt Gia Đình Kỹ Thuật Tiếp Vận & Bô lão 28-6-2020

Thật đáng tiếc vì bệnh dịch Coronavirus  đang lan tràn và rất nhạy cảm với quý vị Bô lão đang mang sẵn trong người “3 cao 1 thấp” và sức đề kháng không còn hùng mạnh như thời trai trẻ !!!, nên Ban Tổ Chức đành phải hủy bỏ Ngày Họp mặt 28 tháng 6 năm 2020 ..
                   Quý vị đã gửi tiền đóng góp sẽ được hoàn trả qua Mail.
                   Quý vị có sinh nhật 70,75,80,85 và 90 của năm 2020 sẽ được nhận Plaque mừng vào Ngày Họp Mặt năm 2021
                   Chân thành cám ơn sự thông cảm của quý vị
Đại diện BTC
KQ Nhữ văn Phúc

No comments:

Post a Comment